Rzecznik praw ucznia

FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA W NASZEJ SZKOLE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
PEŁNI
PANI  Halina Laskowska

RZECZNIKIEM PRAW DZIECKA    JEST

 PAN  MIKOŁAJ   PAWLAK

DZIĘCIĘCY TELEFON ZAUFANIA

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Aktualny adres:
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00

Wszelkie informację dotyczące praw dziecka
znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka

 

Drogi Uczniu!

Jeśli masz problem, potrzebujesz rozmowy o trudnej czy niebezpiecznej  sytuacji, w której się znalazłeś; masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić; tak w ogóle chcesz pogadać…

zapraszam.

Jestem do Waszej dyspozycji .
(możesz mnie znaleźć każdego dnia podczas przerw: na korytarzu lub w pokoju nauczycielskim)

Ps1     Pamiętajcie, że wszelkie sytuacje sporne powinniście omówić najpierw ze swoim wychowawcą .

Ps2     Pomocą służą także: szkolni Pedagodzy i Psycholog.

Rzecznik Praw Ucznia: Halina Laskowska

 

KIM JEST RZECZNIK ?

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń- uczeń oraz nauczyciel –uczeń.

CZYM SIĘ ZAJMUJE ?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, zaniedbaniem, wyzyskiem, okrucieństwem, demoralizacją  oraz innym złym traktowaniem.

Uczeń może zwrócić się do Rzecznika w celu uzyskania porady, wyjaśnienia a także z prośbą o pomoc w sprawach spornych, problematycznych  i nietypowych.

Rzecznik może  interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia ,ale także całego zespołu (grupy, klasy).

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli dziecko otrzymało np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowane gorzej niż inni (niesprawiedliwie, lekceważąco, poniżająco ).

Jeśli uczeń czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów – może zgłosić się do Rzecznika.

POZNAJ SWOJE PRAWA :

1. Prawo do informacji- masz prawa do wiedzy o przysługujących Ci prawach oraz środkach jakie przysługują Ci w przypadku ich naruszania;

2. Prawo do nauki- masz prawo do bezpłatnej nauki;

3. Wolność religii lub przekonania- jest to możliwość do uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych,

4. Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii – jest to wolność posiadania i głoszenia własnych poglądów,

5. Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej – jest to zakaz stosowania przemocy fizycznej i nakaz poszanowania twojej godności,

6. Prawo ochrony prywatności- masz prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego,

7. Prawo do ochrony zdrowia- masz prawo do odpoczynku, czasu wolnego i zabawy,

8. Prawo do odpowiedniego standardu życia – masz prawo do pomocy materialnej,

9. Prawo proceduralne- jest to możliwość dochodzenia swoich praw i ich obrony.