Ogłoszenia – uczniowie

Drodzy Uczniowie,

Zajęcia pozalekcyjne, które przygotowaliśmy dla Was na rok szkolny 2023/2024 to dobry sposób na spędzanie wolnego czasu.

Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć pozalekcyjnych zaplanowanych w naszej szkole na rok szkolny 2023/2024, z którą warto się zapoznać, aby móc odkryć swoje mocne strony oraz rozwinąć swoje zainteresowania i pasje.

Koło Turystyczno–Sportowe „Żorscy Podróżnicy” (2 godziny w tygodniu)

Dla uczniów klas: 2 – 8

Zajęcia w klasie, przygotowywanie prezentacji. Wyjścia na wycieczki po Żorach oraz do ościennych miast (zwiedzanie i rys historyczny miast). Nawiązanie współpracy z towarzystwami turystycznymi w najbliższej okolicy . Gazetki promujące turystykę górską. Organizacja rajdu dwudniowego np. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska i organizacja rajdu jednodniowego w Beskidy.

Gry i zabawy ruchowe „Trenujesz wiele zyskujesz” (2 godziny w tygodniu)

Dla uczniów klas: 1- 3

Celem zajęć jest rozwój ogólnej sprawności fizycznej oraz rozbudzanie zainteresowań i zamiłowań do aktywności rekreacyjno – sportowej z elementami przygotowującymi uczennice do dyscypliny sportowej piłka ręczna. Ważnym aspektem zajęć będzie kształtowanie pozytywnych postaw wobec dążenia do osiągania sukcesu sportowego, propagowanie zasad fair – play we współzawodnictwie sportowym oraz umiejętność współdziałania w zespole.

Koło artystyczno-przyrodnicze „Mały Ogrodnik” (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 1-3

Angażowanie uczniów do pracy w ogródku szkolnym (w zależności od pogody wrzesień/październik, marzec/kwiecień/maj/czerwiec), eksperymenty i obserwacje przyrodnicze, zajęcia plastyczno-techniczne (recykling, malarstwo, papieroplastyka, rzeźba, prace związane z porami roku).

Koło Teatralne „Pod strzechą 13stki” (2 godziny w tygodniu)

Dla uczniów klas: 1-3

Zabawa w teatr, przygotowywanie przedstawień, zapoznanie się z działalnością i pracą w teatrze, kształtowanie umiejętności zapamiętywania, występowania. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka poprzez rozbudzanie zainteresowania literaturą i sztuką, kształtuje umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, umiejętności nazywania i przedstawiania emocji, umiejętności posługiwania się gestem, ruchem i mimiką, wyrabianie gotowości do podejmowania zadań związanych z rolą aktora, kształtuje postawy pokonywania nieśmiałości, postawy prospołeczne, współpracy i odpowiedzialności, wdraża do aktywnego spędzania czasu i nawiązywania kulturalnych kontaktów rówieśniczych, doskonali mowę w zakresie poprawności artykulacyjnym, technik żywego słowa.

Retorycznie, czyli jak mówić, aby nas słuchano i rozumiano? (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 4-8

Rozwijanie kompetencji miękkich: kontroli stresu, zarządzanie emocjami, kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych. Zajęcia warsztatowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe; wykorzystanie podcastów ze znanymi językoznawcami.

Koło literackie „ Literka” (1 godzina tygodniowo)                               

Dla uczniów klas: 5-7

Koło z myślą o uczniach pragnących rozwijać zainteresowania humanistyczne, rozwijać umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi, a także dla podejmujących już samodzielne próby pisarskie.

Scrabble przy herbatce (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 3-8

Doskonalenie umiejętności gry w scrabble. Każdy uczeń przynosi swój kubek, herbatę. Plansze do scrabble będą zapewnione. Uczestnictwo w zajęciach ma prowadzić do lepszego wzajemnego poznania się uczniów pomiędzy klasami oraz rozwijać umiejętność życzliwości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka.

Trenujemy przyszłych Mistrzów (1 godzina tygodniowo)            

Dla uczniów klas: 4-7 (klasy sportowe)

Zajęcia rozwijające umiejętności sportowe indywidualnie u najzdolniejszych uczniów. Zajęcia w bardzo małej grupie dla najbardziej zaangażowanych na programowych zajęciach z piłki nożnej.

Wędrówki geograficzne (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 5-7

Na zajęciach uczniowie poznawać będą poszczególne treści geograficzne w oparciu o książki „Nela w podróży”, czasopismo „Odkrywcy”, filmy, mapy, albumy, pogadanki, dyskusje, burza mózgów, opowiadanie przygód. Zajęcia będą urozmaicane różnymi zabawami, grami dydaktycznymi, konkursami i eksperymentami geograficznymi.

FUNGLISH Zajęcia rozwijające z j. angielskiego (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 5

Zajęcia dla klas 5 rozwijające zainteresowania uczniów i przygotowujące ich do swobodnego posługiwania się językiem angielskim

Zespół „Kolorowe ukulele z 13” (2 godziny tygodniowo)

Dla uczniów klas: 4-7

Na zajęciach będzie odbywać się nauka gry na ukulele melodii – nauka czytania tabulatury; nauka gry na ukulele akompaniamentu – nauka akordów; gra indywidualna oraz zespołowa. Aby dołączyć do zespołu nie trzeba posiadać własnego instrumentu.

„Akwarelki” – nauka malowania akwarelą (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 4 -7

Na zajęciach będzie odbywać się nauka technik pracy z akwarelami: materiały, płynne przejścia kolorów, zmiękczanie krawędzi, tworzenie tekstur, zachowanie białych i jasnych obszarów, szkicowanie, nakładanie warstw. Wykonywanie ćwiczeń poprawiających technikę malowania. Malowanie krajobrazów, motywów kwiatowych. Wykonywanie obrazków, kartek okolicznościowych, zakładek do książki.

Koło przyrodnicze „Tajemnice przyrody” (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 4 – 6

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zjawiskami spotykanymi w codziennym życiu. Przygotowanie uczniów do konkursów przyrodniczych. Prowadzenie obserwacji w terenie. Zajęcia w pracowni biologicznej oraz zajęcia w terenie.

Kółko historyczne – Historia może być ciekawa (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 4 – 8

Rozwijanie wiedzy o kulturze i historii naszego regionu. Zachęcanie do zbierania pamiątek z przeszłości. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych. Sporządzanie gazetek historycznych. Organizacja uroczystości historycznych.

SKS Siatkówka (2 godziny tygodniowo)

Dla uczniów klas: 6 – 8

Popularyzacja gry zespołowej siatkówka wśród młodzieży naszej szkoły. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec dążenia do osiągania sukcesu sportowego, propagowanie zasad fair – play we współzawodnictwie sportowym oraz umiejętność współdziałania w zespole.

Klub Młodego Odkrywcy (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 7 – 8

Zajęcia laboratoryjne – uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach i wykonują doświadczenia chemiczne lub eksperymenty, formułują obserwacje i wyciągają wnioski. Używają dostępnego sprzętu laboratoryjnego i oswajają się pracując ze szkłem

laboratoryjnym. Docelowo- utworzenie zespołu do pokazów doświadczeń dla świetlicy i klas 1-3.

Koło informatyczne. Wytwarzanie oprogramowania. (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 6 – 8

Wytwarzanie oprogramowania i tworzenie dokumentacji. Proponowane zagadnienia: prosty kalkulator, prosty kalkulator graficzny, aplikacja, która wyszukuje synonimy i anagramy podanych słów oraz palindromy, aplikacja, rozwiązująca proste równania liniowe.

Koło biologiczno – chemiczne ,,Laboratorium rozumu” (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 5 – 6

Rozwijanie zainteresowań biologicznych i chemicznych uczniów, zajęcia laboratoryjne, opieka nad ogródkiem szkolnym.

Koło informatyczne „Mały programista” (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 2 – 3

Praca w oparciu o programy: program Scratch (3.0) w wersji online lub offline, Word, Paint, PowerPoint, obsługa płyty CD, udział w konkursach szkolnych i miejskich.

Koło plastyczne ”Kreatywne prace plastyczne” (1 godzina tygodniowo)

Dla uczniów klas: 1-3

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych. Udział w IV edycji Międzynarodowego Projektu Kreatywne Prace Plastyczne pod hasłem „Niesamowite techniki plastyczne”.

Zainspirowały Cię nasze pomysły na ciekawe zajęcia dodatkowe?

Pamiętaj – dobrze jest swój czas przeznaczyć nie tylko na naukę, czy na słodkie lenistwo, które też jest potrzebne, by prawidłowo się rozwijać, ale wygospodaruj też czas na swoje hobby (zainteresowania) rozwijając je właśnie na zajęciach dodatkowych.

Weź też pod uwagę, że mając więcej obowiązków trzeba się lepiej zorganizować, co będzie przydatne dla Ciebie wielu sytuacjach życiowych. Potwierdzają to wszystkie wyniki klas sportowych i mistrzostwa sportowego, gdzie uczniowie mimo wielu zajęć osiągają lepsze wyniki nie tylko w sporcie, ale także w nauce.

Po przemyśleniu i dokonaniu wyboru możesz zapisać się poprzez ankietę (link do ankiety poniżej) w terminie do dnia 5 września 2023 r. lub bezpośrednio w sekretariacie, u Wicedyrektorów w terminie 5-6 września 2023 r.

Uwzględnij fakt, że zajęcia dodatkowe zazwyczaj będą odbywać się popołudniu, po zakończonych lekcjach klas, dla których te zajęcia są przeznaczone.

Zapraszamy!

Oto link do zapisów:

https://forms.office.com/e/jd3RUKnT9p

Z poważaniem
Aleksandra Śniegoń
Dyrektor SP nr 13