OSPR

CO TO JEST OSPR?

Program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki szkolenia sportowego młodzieży – jest systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 4 klasy szkoły podstawowej do 4 klasy szkoły ponadpodstawowej. Został uruchomiony we wrześniu 2015 roku dzięki wsparciu ze środków Ministerstwa Sportu, środków pochodzących z samorządów i od sponsorów.

 

ZADANIA

Szkoła podstawowa

  • Zwiększenie zasięgu – odbudowanie szkolenia w tych regionach, w których piłka ręczna została zapomniana i zaniedbana. 
  • Powiększanie liczby dzieci i młodzieży uprawiających piłkę ręczną, szerokie jej propagowanie szczególnie w szkołach podstawowych. 
  • Przeprowadzanie szkoleń, pokazów i kursów dla nauczycieli. 
  • Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy. 
  • Przeprowadzenie właściwego naboru i selekcji z wykorzystaniem ustalonych przez ZPRP parametrów i wskaźników. 
  • Unifikacja szkolenia na poziomie młodzieżowym – wprowadzanie zatwierdzonych lub przygotowanych przez ZPRP programów nauczania piłki ręcznej w szkołach. 
  • Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy.

 

16 – 17 listopada 2020 roku – Dąbrowa Tarnowska – Konsultacje Startowe Makroregionów OSPR. 

3 – 6 października 2020 roku – Szczyrk – Konsultacje sportowe piłki ręcznej związane z programem OSPR (Ośrodków Sportowych Piłki Ręcznej) w województwie Śląskim.