Okiem doświadczonych specjalistów.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DO PRACY Z DZIECKIEM W DOMU:

 1. Nawiąż z dzieckiem kontakt wzrokowy.
 2. Stawiaj jasne, zrozumiałe dla dziecka wymagania i następnie konsekwentnie je egzekwuj.
 3. Chwal dziecko za każdy drobiazg, który udało mu się dobrze zrobić. 
 4. Zachęcaj dziecko do samodzielności.
 5. Wyznaczaj dziecku granice.
 6. Nie wdawaj się w słowne „przepychanki” z dzieckiem, które do niczego nie prowadzą.
 7. Nie „miotaj” groźbami i karami bez pokrycia – w ten sposób przyzwyczaisz dziecko, że Twoje słowa niewiele znaczą.
 8. Kiedy mówisz „nie” bądź konsekwentny.
 9. W każdej sytuacji staraj się zachować spokój i nie daj się wyprowadzić z równowagi.
 10. Zachęcaj dziecko do współdziałania.
 11. Unikaj porównywania dziecka z jego rodzeństwem i rówieśnikami – każde dziecko jest inne i wyjątkowe. Każde ma zarówno swoje mocne, jak i słabe strony.
 12. Ucz dzielenia się z innymi i cierpliwego oczekiwania na swoja kolej.
 13. Zachęcaj dziecko do poszukiwania różnych wariantów w rozwiązywaniu problemów.
 14. Unikaj nadopiekuńczości – wyrabiaj w dziecku poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje zachowania.
 15. Dzięki Twojemu pozytywnemu nastawieniu pomożesz swojemu dziecku rozwijać się i osiągać sukcesy.

Pozdrawiam
Pedagog specjalny


Informacje dla rodziców