Okiem doświadczonych specjalistów.

2 kwietnia, na całym świecie, obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy o autyzmie oraz budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

Zaburzenie to obejmuje szeroki zakres symptomów i umiejętności, które mogą znacząco różnić się między osobami. Wśród najczęstszych objawów autyzmu znajdują się:

 • unikanie kontaktu wzrokowego,
 • ograniczenie zainteresowania w kontaktach społecznych,
 • trudności w rozumieniu i stosowaniu mowy,
 • powtarzanie tych samych słów, ruchów,
 • opór przed zmianami,
 • przywiązywanie się do przedmiotów;

Zrozumienie autyzmu zaczyna się od akceptacji i uznania, że każdy człowiek jest wyjątkowy. Osoby z autyzmem mogą wymagać znacznego wsparcia w życiu codziennym, a w niektórych przypadkach żyć całkowicie niezależnie.

„Poradnik dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu”

Publikacja jest bezpłatna, aby pobrać je na swoje urządzenie wystarczy kliknąć w link.23 luty – Światowy Dzień Walki z Depresją

Grafika: 23 LUTEGO MIEDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ. Ponizej opisane są fakty i mit dotyczące depresji, objawy depresji, sposoby wsparcia oraz numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Depresja to poważna choroba, która może dotknąć każdego, bez względu na wiek, wyniki w nauce, popularność czy liczbę znajomych na Facebooku.

Przyczyny depresji są złożone i mogą zależeć od trzech czynników: biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Przez wiele lat depresja była uważana za wstydliwą chorobę, którą należało ukrywać przed innymi ludźmi.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją obchodzony od 2001 roku ma zmienić to myślenie.

Z depresją należy walczyć, a najskuteczniejszą formą jej leczenia jest połączenie farmakologii z psychoterapią. Co ważne, na depresję mogą zachorować także dzieci i nastolatkowie, którzy w obecnych czasach są sposób szczególny narażeni na kryzysy psychiczne. Dlatego ważne jest obserwowanie swojego dziecka i w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań.

Utrzymujące się przez dłużej niż tydzień, następujące objawy powinny być dla nas sygnałem.

Depresja- objawy
● Obniżony nastrój.
● Zmęczenie lub poczucie braku energii.
● Spadek koncentracji uwagi.
● Brak zdecydowania.
● Poczucie braku własnej wartości.
● Pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe.
● Znaczne zmniejszenie zainteresowań

https://forumprzeciwdepresji.pl/wp-content/uploads/nastoletnia-depresja-poradnik-dla-rodzicow.pdf


Szanowni Rodzice,

Dzieci i młodzież odliczają już dni i godziny, do ferii zimowych, bowiem czeka na nich aż dwa tygodnie wolnego. Zimowym szaleństwom nie będzie końca. Niezależnie od tego czy maluchy będą spędzały ferie w mieście, pojadą na obóz lub zimowisko, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa.

Dzieci czasami nie zdają sobie sprawy, jakie konsekwencje niosą za sobą pewne zachowania. Dlatego też to właśnie rolą rodzica jest dbanie o ich bezpieczeństwo. Przed rozpoczęciem ferii, usiądźcie i wytłumaczcie dziecku czego nie można robić, jak się zachowywać i dlaczego. Taka rozmowa potrwa jedynie 10 minut, a dzięki niej ten zimowy wypoczynek będzie bezpieczny i pozostawi wiele miłych wspomnień.

Plakat. Na niebieskim tle znajduje się napis: Bezpieczne ferie zimowe w górach i w domu. Poniżej 9 zasad właściwego zachowania. Na dole plakatu znajduje się dziecko jeżdzące w stroju zimowych na nartach.


Szanowni Państwo,

Ze względu na to, że sporo dzieci/młodzieży zgłasza u siebie obniżony nastrój oraz trudności z radzeniem sobie przesyłam Państwu prezentację Katarzyny Rutowicz.

Nie wszystkie dzieci są na tyle odważne, aby podejść i się przed kimś otworzyć.

Nie wszystkie też rozumieją, co się z nimi dzieje.

Jest to jak najbardziej normalne, zwłaszcza w okresie dorastania, bądź w sytuacji, gdy wydarzyło się coś, co faktycznie może być powodem smutku.

Chodzi o to, aby Państwo jako rodzice, jako osoby do których dzieci/młodzież mają zaufanie, i dostęp bezpośredni, nieograniczony nie bali się rozmawiać o trudnych emocjach.

Nazwanie ich (nigdy nie negujmy, nie zaprzeczajmy emocjom dzieci) to pierwszy krok do poradzenia sobie z nimi.

To, jak my jako dorośli podchodzimy do emocji, w pewien sposób wpływa również na to, jak radzą sobie z nimi nasze dzieci.

Jesteśmy dla nich wzorem, dlatego też przesłaną prezentację proszę potraktować jako formę podpowiedzi, pewnego rodzaju przypomnienia rzeczy, o których czasem zdarza nam się zapominać.

Można ją również pokazać dzieciom, slajdy mogą być wstępem do rozmowy na różne tematy.

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=929F213815304144%21105&authkey=!AKnkOoTJF2_pxcg


JAK ROZWIJAĆ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ  DZIECKA?

To, jak nasze dzieci będą radzić sobie w przyszłości zależy w ogromnym stopniu od tego, jak teraz będziemy z nimi współpracować. Zapraszam do przeczytania artykułu, w którym przedstawiono 5 aspektów budowania odporności psychicznej u dzieci.

https://drawthewords.pl/2021/06/5-aspektow-budowania-odpornosci-psychicznej-u-dzieci/


„Dziecko ma prawo być sobą. 
Ma prawo do popełniania błędów. 
Ma prawo do posiadania własnego zdania. 
Ma prawo do szacunku. 
Nie ma dzieci – są ludzie.” 
Janusz Korczak.

Zarówno rodzice, opiekunowie prawni jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Prawa człowieka, wolności i prawa jednostki, nie istnieją, jeśli o nich nie wiemy. A jeśli je znamy, ale nie wiemy, jak je wykorzystać w obronie innych ludzi, to nie pomogą także nam, kiedy znajdziemy się w potrzebie. Dlatego ważne jest, by o prawach zapisanych w Konstytucji uczyć się – i to przez całe życie.
Ta wiedza czyni nas silniejszymi.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zachęcam ….

Z poważaniem
Pedagog specjalny


Szanowni Państwo,

Fundacja Rodzice Przyszłości prowadzi kampanię społeczną, która zwraca uwagę na zjawisko przemocy emocjonalnej wobec dzieci. Do szóstego roku życia dzieci bezkrytycznie przyjmują świat przedstawiony przez rodziców i wychowawców. Chcemy uświadomić rodzicom oraz wszystkim tym, którzy zawodowo lub po przyjacielsku zajmują się dziećmi, jak wielkie znaczenie ma sposób porozumiewania się z dzieckiem, przekazywania mu informacji, poleceń i opisywanie świata.
LINK DO FILMIKU

Przemoc emocjonalna najczęściej nie jest świadomym działaniem rodziców.

Wg. Danya Glaser, z Instytutu Psychologii Klinicznej w Londynie do przejawów krzywdzenia psychicznego można zaliczyć:

 1. Uczuciową niedostępność, brak reakcji emocjonalnej, zaniedbanie opiekunowie są zaabsorbowani własnymi trudnościami, takimi jak: zaburzenia psychiczne (np. depresja poporodowa), własnym poczuciem krzywdy lub przytłaczającymi obowiązkami w pracy. Nie są w stanie zaspokoić potrzeb emocjonalnych dziecka sami, ani znaleźć innych sposobów ich zaspokojenia.
 2. Przypisywanie dziecku negatywnych cech, błędna ocena dziecka wrogość, oczernianie, odrzucanie, dziecko postrzegane jest jako zasługujące na takie traktowanie. Niektóre dzieci mogą zacząć wierzyć w przypisywany im wizerunek i wcielać go w życie.
 3. Niekonsekwentne i niewłaściwe dla rozwoju dzieci interakcje stawianie dziecku oczekiwań wykraczających poza możliwości na danym etapie rozwoju, nadmierna opiekuńczość, ograniczenie poznawania i uczenia się, narażenie na zawstydzające lub traumatyczne wydarzenia i interakcje np. stawianie dziecka w sytuacji świadka przemocy domowej, próby samobójczej rodzica, rodzice ci często sami nie mają odpowiednich, pozytywnych doświadczeń i krzywdzą dzieci bezmyślnie.
 4. Nie uznawanie lub lekceważenie indywidualności i odrębności dziecka wykorzystywanie dziecka do zaspokojenia potrzeb psychologicznych rodzica, nieumiejętność rozróżniania między rzeczywistością a życzeniami, oczekiwaniami dorosłego, może się to objawiać wywoływaniem przez dorosłego zaburzeń u dziecka.
 5. Umożliwienie dziecku adaptacji społecznej – wspieranie postaw antyspołecznych np. przekupstwo, zaniedbanie psychiczne, nie zapewnienie odpowiedniej stymulacji poznawczej lub możliwości doświadczania, uczenia się, może być to nakłanianie do czynów przestępczych lub izolowanie dziecka.

Jest wiele zachowań dorosłych mających cechy przemocy emocjonalnej
Są to w szczególności:

 1. Negatywne opinie i komentarze na temat tego co zrobiło lub robi dziecko, wygłaszane wprost do dziecka lub do innych osób w obecności dziecka – „ty gapo,” on zawsze wszystko psuje”, „sił już do niego nie mam”…
 2. Przedrzeźnianie dziecka, wyśmiewanie się – „taki duży a taki strachulec”, “rudy”…
 3. Sugerowanie, że zachowanie dziecka będzie przyczyną nieszczęścia, choroby itp. – „to przez takich jak ty”, „wpędzisz mnie do grobu” , „przez ciebie dostanę zawału” „zobaczysz jak będziesz śpiewał jak mnie zabraknie”.
 4. Straszenie dziecka ,zapowiedź surowej kary – „rób tak dalej a zobaczysz…”, ”ja ci gnojku pokażę, „ojciec przyjdzie to popamiętasz”, „przyjdzie Baba Jaga i ciebie zabierze”, „wszystkie dzieci się z ciebie będą śmiać”.
 5. Negatywne wyrocznie (przepowiednie) i porównania – „tu mi kaktus wyrośnie jak ci się uda”, „on ma dwie lewe ręce-nic z niego nie będzie”, „zupełnie jak tatuś, „do kogo ty się wrodziłeś “

Przemoc emocjonalna jest najczęściej odreagowaniem dorosłych na ciekawość, żywiołowość, spontaniczność lub niecierpliwość małego dziecka.
Skutki przemocy emocjonalnej potrafią zbierać żniwo dopiero po wielu latach, dotykać dorosłego człowieka, którego pewność siebie, stabilność emocjonalna i poczucie własnej wartości zostały ograniczone lub odebrane w bardzo młodym wieku.

W dotychczasowych, wciąż nielicznych badaniach wykazano związki pomiędzy doświadczeniami przemocy emocjonalnej i

 • niską samooceną,
 • problemami interpersonalnymi,
 • stosowaniem przemocy oraz byciem ofiara przemocy w wieku dorosłym,

a także takimi zaburzeniami psychicznymi jak:

 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • próby samobójcze,
 • zaburzenia jedzenia,
 • psychozy

Kiedyś Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Od Ciebie zależy czy będzie latać!


10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Celem święta jest promocja zdrowia psychicznego oraz zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na problemy natury psychicznej, z którymi zmaga się coraz więcej osób. To także walka ze stygmatyzacją, szeroka edukacja i pomoc potrzebującym.

W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty, kiedy jest “ciężko na duchu”. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorsze samopoczucie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na m.in takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, gdyż utrzymujące się dłużej tego typu objawy mogą prowadzić do rozwinięcia się chorób psychicznych. Zaburzenia zdrowia psychicznego są coraz poważniejszym zagrożeniem na całym świecie.

Jak zadbać o utrzymanie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia każdego dnia?

Jak dbać o swoją kondycję psychiczną? Oto kilka wskazówek
Bądź aktywny – ruszaj się.
Odżywiaj się zdrowo.
Dbaj o sen – wysypiaj się.
Dbaj o relacje z innymi.
Myśl dobrze o sobie i bądź życzliwy dla innych.
Nie porównuj się z innymi.
Pozwól sobie na odpoczynek.
Rób to, co lubisz – dbaj o swoje pasje.
Stawiaj sobie wyzwania.
Ucz się nowych rzeczy.
Korzystaj z pomocy innych.
Korzystaj ze światła słonecznego – pamiętaj o witaminie D.

Jeżeli sam zmagasz się z problemami natury psychicznej, pamiętaj że nie jesteś sam.

Wsparcia możesz szukać wśród osób bliskich, w szkole lub skorzystać z jednego z telefonów zaufania:
Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116-123
Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA: 22-484-88-01
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116-111
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800-120-002

Możesz także udać się do najbliższego ośrodka zdrowia, gdzie na pewno nikt nie zostawi Cię bez pomocy!


„Nie zbywaj mnie, gdy stawiam ci pytania.
W przeciwnym wypadku zobaczysz, że przestanę cię pytać,
a informacji poszukam sobie gdzie indziej”
  Janusz Korczak

 

Ciekawe strony:
Proponuję ciekawe strony, gdzie można znaleźć mnóstwo propozycji kolorowanek, zabaw, gier, bajek, piosenek, które można wykorzystać podczas wspólnie spędzanego czasu z dziećmi w domu.
https://mojedziecikreatywnie.pl/
https://www.kolorowe-obrazki.pl/
https://www.origami.art.pl/

Zachęcam do korzystania ze stron edukacyjnych.
https://pisupisu.pl/
https://www.dyktanda.net/
https://www.matzoo.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://www.wierszedladzieci.pl/
https://www.matematykadladzieci.pl/​​​​​​​


„Agresja fizyczna i słowna u dzieci” – Agresja_fizyczna_i_slownaWSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DO PRACY Z DZIECKIEM W DOMU:

 1. Nawiąż z dzieckiem kontakt wzrokowy.
 2. Stawiaj jasne, zrozumiałe dla dziecka wymagania i następnie konsekwentnie je egzekwuj.
 3. Chwal dziecko za każdy drobiazg, który udało mu się dobrze zrobić. 
 4. Zachęcaj dziecko do samodzielności.
 5. Wyznaczaj dziecku granice.
 6. Nie wdawaj się w słowne „przepychanki” z dzieckiem, które do niczego nie prowadzą.
 7. Nie „miotaj” groźbami i karami bez pokrycia – w ten sposób przyzwyczaisz dziecko, że Twoje słowa niewiele znaczą.
 8. Kiedy mówisz „nie” bądź konsekwentny.
 9. W każdej sytuacji staraj się zachować spokój i nie daj się wyprowadzić z równowagi.
 10. Zachęcaj dziecko do współdziałania.
 11. Unikaj porównywania dziecka z jego rodzeństwem i rówieśnikami – każde dziecko jest inne i wyjątkowe. Każde ma zarówno swoje mocne, jak i słabe strony.
 12. Ucz dzielenia się z innymi i cierpliwego oczekiwania na swoja kolej.
 13. Zachęcaj dziecko do poszukiwania różnych wariantów w rozwiązywaniu problemów.
 14. Unikaj nadopiekuńczości – wyrabiaj w dziecku poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje zachowania.
 15. Dzięki Twojemu pozytywnemu nastawieniu pomożesz swojemu dziecku rozwijać się i osiągać sukcesy.

Pozdrawiam
Pedagog specjalny


Informacje dla rodziców