GRAMY W RĘCZNĄ

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA UKIERUNKOWANA NA PIŁKĘ

RĘCZNĄ DLA DZIECI W WIEKU 6-10LAT  

 

Program „Gramy w ręczną” kierowany jest do dzieci z klas I – III szkoły podstawowej i ma na celu podnoszenie poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów w oparciu o systematyczne, zaplanowane i przemyślane działania nauczyciela/trenera.  

Taka forma organizacji ma wiele zalet: 

  • wpływa na lepsze uspołecznienie dziecka 
  • motywuje do działania i współdziałania 
  • ułatwia nawiązywanie kontaktów i przyjaźni  
  • uwrażliwia na potrzeby i możliwości innych 
  • stwarza okazję do pomocy, porównań, samooceny  
  • stymuluje do sportowej rywalizacji i zachowań fair play 

Celem programu jest zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie aktywności ruchowej oraz ukierunkowanie ich zainteresowań na sport, a w szczególności – na piłkę ręczną.  

 

Zajęcia dla klas III odbywają się w czwartek od godz.15:00 do 16:30 na sali gimnastycznej. 

 

ZAPRASZAMY !!!!