Ogłoszenia – świetlica


Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej można składać w sekretariacie szkoły.

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, w tym w szczególności dzieci obu rodziców pracujących.

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-DO-ŚWIETLICY-SZKOLNEJ