Wychowawcy

1A – Stencel Wioleta

1B – Dąbrowska Kornelia

1C – Pietrzak Bożena

2A – Mikula Marzena

2B – Karwot Małgorzata

2C – Siemianowska Izabela

3A – Lepczyńska Edyta

3B – Kamińska Natalia

3C – Francuz Joanna

4A – Brańczyk Artur

4B – Kowalczyk – Tomczak Iwona

4C – Operhalska Ewa

4D – Kołodziej – Daciuk Katarzyna

5A – Maroszek Agnieszka

5B – Nowak Paulina

5C – Śniegoń Mariusz

5D – Bromberek Dominika

6A –  Hanusiak Anna

6B –  Nowak Ewelina

6C –  Duda Bartłomiej

6D – Gancarczyk Wojciech

7A –  Jurczyk Dorota

7OP – Gajdzik Anna

8A – Paprocka – Conde Dominika

8B – Hetmańczyk Barbara

8C – Dwornicka Dorota

8D – Gawron Ewa

8E – Pilot Beata

8F – Basek Marta