KONKURSY

ROK SZKOLNY 2023/2024

Na niebieskim tle stos książek otulonych słuchawkami. Po prawej stronie biały napis "KONKURS" oraz pod nim żółty napis "PIĘKNIE CZYTAM W AUDIOBOOKU"Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie bibliotecznym „Pięknie czytam w audiobooku” organizowanym z okazji Tygodnia Bibliotek.

Tytuł: Szkolny konkurs biblioteczny „Pięknie czytam w audiobooku”

 • Organizator (kto?):  E. Guznowska, E. Krupa, K. Kwiatkowska
 • Termin (kiedy?): do 20 maja br.
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:
 • Zadaniem konkursowym jest indywidualne przygotowanie audiobooka z czytanym przez ucznia tekstem – bajką, lekturą, książką należącą do kanonu literatury dziecięcej. Podczas nagrywania audiobooka można wykorzystać dodatkowe elementy dźwiękowe, podkreślające nastrój czytanego tekstu, tworząc w ten sposób słuchowisko.
 • Nagranie musi się rozpoczynać podaniem: autora, tytułu czytanego tekstu, tłumacza (jeżeli jest) oraz imienia i nazwisko czytającego ucznia – na podstawie następującego wzoru: (przykład) Alan Alexander Milne, „Kubuś Puchatek”, przełożyła Irena Tuwim, czyta: Anna Nowak
 • Konkursowe nagranie w postaci pliku audio (dźwiękowego), zapisane w formacie MP3, należy dostarczyć na pendrivie do biblioteki szkolnej do 20 V 2024 r. do godz. 12:00.

Regulamin konkursu dla uczniów klas I-VIII „Pięknie czytam w audiobooku”

 1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Biblioteka – miejsce na czasie” realizowanego z okazji XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
 2. Konkurs kierowany jest do chętnych uczniów klas I-VIII  SP-13 w Żorach.
 3. Zadaniem konkursowym jest indywidualne przygotowanie audiobooka z czytanym przez ucznia tekstem – bajką, lekturą, książką należącą do kanonu literatury dziecięcej. Podczas nagrywania audiobooka można wykorzystać dodatkowe elementy dźwiękowe, podkreślające nastrój danego fragmentu lub charakter czytanego tekstu, tworząc w ten sposób słuchowisko. Nagranie musi się rozpoczynać podaniem: autora, tytułu czytanego tekstu, tłumacza (jeżeli jest) oraz imienia i nazwisko osoby czytającej – na podstawie następującego wzoru: Alan Alexander Milne, „Kubuś Puchatek”, przełożyła Irena Tuwim, czyta: Anna Nowak
 4. Nagranie należy przygotować w postaci pliku audio (dźwiękowego) w formacie MP3.
 5. Pracę konkursową zapisaną na pendrivie należy przynieść do biblioteki szkolnej do 20 V 2024 r. do godz. 12:00.
 6. Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będą brane: płynność czytania (opanowanie tekstu), właściwe tempo czytania (dostosowane do sytuacji, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych), wyraźne czytanie (uczeń musi być słyszany i rozumiany), wyraziste czytanie (dostosowanie sposobu czytania do prezentowanego fragmentu tekstu, odpowiednie akcentowanie, modulacja głosu, pauzy, wyrażanie uczuć za pomocą głosu, zaciekawienie, wzruszenie słuchacza itp.), a także – w przypadku zastosowania dodatkowych efektów dźwiękowych – ich jakość i trafność wyboru w celu podkreślenia charakteru i nastroju czytanego tekstu.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 V 2024 r. Na zwycięzców czekają nagrody.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie danych osobowych uczestnika konkursu w celach promocyjnych konkursu oraz działań SP-13 w Żorach i jej biblioteki szkolnej, a także na opublikowanie prac konkursowych w Internecie w celach promocyjnych działalności SP-13 w Żorach i jej biblioteki szkolnej, jak również na wykorzystanie audiobooków w celu promocji czytelnictwa.

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Recytatorskim

 • Tytuł: Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Mój przyjaciel” dla klas I – III
 • Organizatorka (kto?): p. W. Stencel
 • Termin (kiedy?): 15 kwietnia (poniedziałek)
 • Adresat: (dla kogo?): uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje: Na konkurs należy przygotować recytację wiersza, który swą treścią będzie nawiązywał do przyjaźni. Zwycięzcy (maksymalnie 3 osoby) będą mieli możliwość reprezentować naszą szkołę podczas Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod tym samym hasłem.
 • Jury konkursu będzie brało pod uwagę:
  – dobór utworu,
  – opanowanie pamięciowe tekstu,
  – kulturę żywego słowa – wyrazistość, poprawność wymowy,
  – ogólny wyraz artystyczny.

Zapisy do 5 kwietnia u wychowawców lub p. W. Stencel.

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie z okazji ,,Dnia Ziemi”

 • Tytuł: ,,EKO – MODA”
 • Organizatorzy(kto?): Ilona Jelonek, Paulina Nowak, Małgorzata Kolasa-Młotkowksa, Michał Szubert, Katarzyna Nowicka, Ewa Operhalska
 • Termin (kiedy?): zgłoszenia do 19 kwietnia (piątek)
 • Adresat: (dla kogo?): uczniowie klas 1-3 i 4-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych lub ich elementów promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów.
  • W prezentowanym stroju powinny pojawić się np. gazety, tektura falista, wytłoczki z jajek, rolki papierowe, folia aluminiowa, puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe.
  • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przekazanie organizatorowi karty zgłoszenia (dostępne w bibliotece szkolnej).
  • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
  • Rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja strojów przez uczniów odbędzie się 22 kwietnia podczas ,,Pokazu EKO – MODY”.
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
  • Komisja konkursowa przyzna dwie nagrody główne oraz certyfikat nietykalności dla klasy, która zaprezentuje największą ilość prac.

Flaga Polski i Wielkiej BrytaniiDrodzy Uczniowie!

Ogłaszamy konkurs polsko-angielski READ ON!

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności? Weź udział w konkursie!

 • Tytuł: Konkurs polsko-angielski READ ON!
 • Organizatorki (kto?): p. K. Kołodziej-Daciuk, p. K. Kwiatkowska
 • Termin (kiedy?): 8 kwietnia
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 4-5
 • Dodatkowe informacje:
  • Konkurs przeprowadzony zostanie  w formie testu sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku polski i angielskim.
  • Należy zgłosić chęć udziału w konkursie do dnia 22 marca u organizatorek.

Karta wielkanocna. Na beżowym tle biały zajączek, brązowy koszyczek z żółtą kokardką oraz kolorowe pisanki. U góry napis: Wesołych ŚwiątDrodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w świątecznym konkursie

 • Tytuł: „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”
 • Organizatorki (kto?): Ilona Jelonek, Izabela Siemianowska, Edyta Lepczyńska
 • Termin (kiedy?): do 22 marca (poniedziałek)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3 i 4-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Uczestnicy konkursu ręcznie wykonują kartkę świąteczną z okazji Świąt Wielkanocnych.
  • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.
  • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę.
  • Format prac: maksymalnie A-5.
  • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Prace należy dostarczyć do p. I. Siemianowskiej, p. I. Jelonek, p. E. Lepczyńskiej


Zaproszenie na szkolny konkurs recytatorski. Na kremowym tle kwiaty i liście.Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Recytatorskim

Tytuł: „Szkolny Konkurs Recytatorski”

 • Organizatorki (kto?): p. E. Krupa, p. A. Gajdzik, p. K. Kwiatkowska
 • Termin (kiedy?): 27 marca (środa)
 • Adresat: (dla kogo?): uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje: Na konkurs należy przygotować recytację wybranego wiersza. Zachęcamy do poszukiwań repertuaru zgodnego z wiekiem, możliwościami wykonawczymi i interpretacyjnymi recytatorów.
 • Jury konkursu będzie brało pod uwagę:
  – dobór repertuaru i pamięciowe opanowanie tekstu,
  – interpretację utworu,
  – kulturę żywego słowa – wyrazistość, poprawność wymowy,
  – ogólny wyraz artystyczny.

Zapisy do 20 marca u organizatorek. Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 • Tytuł:  „Jajko wielkanocne”
 • Organizator (kto?): p. Halina Laskowska, p. Dorota Jastrzębska
 • Termin (kiedy?): do 25 marca br. (poniedziałek)
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Należy wykonać pisankę (ozdobiona wydmuszka, jajko drewniane, ze styropianu).
  • Technika dowolna np. z wykorzystaniem bibuły, koralików, cekinów, wełny. Mile widziany wykorzystany motyw świąteczny.
  • Jury będzie brało pod uwagę oryginalność, zgodność z tematem i estetykę pracy.

Zapraszamy!


Na białym tle sylwetka rysunkowego tableta z wyciągniętą lewą ręką do góry, nad którą znajduje się w niebieskich kolorach kula ziemska. Po prawej stronie niebieski napis "DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU" oraz poniżej czerwony dopisek "DZIAŁAMY RAZEM PRZECIW HEJTOWI I CYBERPRZEMOCY"Drodzy Uczniowie klas 4-8!

Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu – „JESTEM BEZPIECZNY W INTERNECIE”

 • Tytuł: „Jestem bezpieczny w Internecie”
 • Organizatorka (kto?): p. E. Guznowska
 • Termin (kiedy?): do 1 marca 2024 r. (piątek)
 • Adresat: (dla kogo?): uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Zadaniem konkursowym jest pobranie z biblioteki szkolnej jednego kwestionariusza konkursowego, na którym należy zaznaczyć kółkiem poprawne odpowiedzi oraz rozszyfrować zamieszczony tekst zagadki.
  • Podpisane prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej do 1 marca 2024 r. (piątek) do godz. 16:00.
  • Spośród poprawnie rozwiązanych prac konkursowych zostanie wylosowany zwycięzca, na którego czeka nagroda.

Zapraszamy!


Na niebieskim tle po prawe stronie rysunek chłopca przytulającego lisa, siedzącego na brązowej planecie. Pol lewej stronie niebieski napis "POSTAĆ LITERACKA"Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy uczniów klas 6-8 do udziału w konkursie fotograficzno-literackim: „Postać literacka”  organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

 • Tytuł: „Postać literacka” – szkolny konkurs fotograficzno-literacki organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 
 • Organizator (kto?): p. E. Guznowska
 • Termin (kiedy?): do 16 lutego 2024 r. (piątek)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 6-8
 • Dodatkowe informacje:
  1. Konkurs „Postać literacka” realizowany jest w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, mającego na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone, a jego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 13 w Żorach.
  2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 6-8  Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
  3. Zadanie konkursowe:

  • Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia postaci literackiej, za którą przebiera się uczeń.
  • W zdjęciu mogą być wykorzystanie różne rekwizyty – atrybuty wybranej postaci literackiej, a także odpowiednio przygotowana sceneria.
  • Zdjęcia konkursowe nie mogą być poddawane edycji graficznej!

4. Nadsyłanie prac konkursowych

  • Praca konkursowa musi być plikiem graficznym .jpg lub .png
  • Każdy uczeń może zgłosić tylko jedno zdjęcie konkursowe.
  • Termin nadsyłania prac konkursowych 16. 02. 2024 r.
  • Pracę należy przesłać na adres e-mail: biblioteka.sp13zory@interia.pl podając następujące dane:
   • Temat wiadomości:
    •  „Postać literacka”
   • W treści wiadomości:
    • imię nazwisko ucznia przebranego za bohatera literackiego
    • klasa
    • za jaką postać literacką jest przebrany uczeń
    • tytuł i autor utworu literackiego, z jakiego pochodzi bohater literacki, za którego przebrał się uczeń

5. Warunek uczestnictwa w konkursie

  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do:
   • opublikowania danych personalnych uczestników konkursu
   • publikacji prac konkursowych i wizerunku zamieszczonego w pracy konkursowej ucznia na wystawie oraz na stronie internetowej szkoły i biblioteki szkolnej oraz innych portalach
    promujących edukację oraz działalność szkoły,
   • wykorzystania prac (także w przyszłości) w celach promocji działalność szkoły.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

  • Wszystkie nadesłane prace konkursowe zostaną przedstawione w formie
   wystawy.
  • Jury oceni kreatywność i staranność podczas wykonywania pracy oraz oryginalność rozwiązań.

7. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców:

  • Wyniki konkursu „Postać literacka” zostaną ogłoszone podczas finału Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, a także opublikowane na szkolnej i bibliotecznej stronie internetowej.
  • Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni.

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy uczniów klas 1-3 oraz klas 4-8 do udziału w konkursie biblioteczno-fotograficznym: „Żywa okładka” organizowanym przez naszą szkolną bibliotekę.

 • Tytuł: „Żywa okładka – szkolny konkurs biblioteczno-fotograficzny, promujący czytelnictwo, jako formę spędzania czasu wolnego” 
 • Organizator (kto?): p. E. Guznowska, I. Jelonek
 • Termin (kiedy?): do 16 lutego 2024 r. (piątek)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3 oraz klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:
  1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy graficznej w postaci zdjęcia, przedstawiającego ucznia (autora pracy konkursowej), ucharakteryzowanego oraz w otoczeniu na wzór okładki wybranej książki. Na pracy konkursowej musi się znaleźć także autor i tytuł wybranej książki, a także powinny znaleźć się pozostałe informacje, które zostały zamieszczone na okładce będącej wzorem.
  2. W wykonaniu pracy konkursowej wsparciem może służyć rodzic/opiekun ucznia.
  3. Zgłaszając pracę konkursową należy przesłać:

  • zdjęcie okładki książki, która jest wzorem pracy konkursowej w pliku .JPG
  • pracę konkursową w postaci pliku .JPG lub .PNG stworzonej przez ucznia „żywej okładki”.

4. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
5. Pracę należy wysłać na adres biblioteka.sp13zory@interia.pl do 16 lutego 2024 r., wpisując w temacie wiadomości: „Żywa okładka”. W treści wiadomości należy podać imię nazwisko i klasę autora pracy konkursowej.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do:

  • opublikowania danych personalnych autora pracy konkursowej
  • publikacji prac konkursowych, a także wizerunku zamieszczonego w pracy konkursowej ucznia na wystawach oraz na stronie internetowej szkoły i biblioteki szkolnej, a także innych portalach w celach promocji czytelnictwa, promocji działalności szkolnej i oświatowej
  • wykorzystania prac (także w przyszłości) w celach promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.

7. Udział w konkursie, jest jednoznaczny z oświadczeniem autora pracy konkursowej, iż autor pracy posiada wszelkie zgody na wykorzystanie i opublikowanie wizerunku ewentualnych osób trzecich, zamieszczonych w pracy konkursowej.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych klas 1-3 oraz klas 4-8.
9. Na laureatów czekają nagrody!

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym

 • Tytuł: „Dekoracja na bal karnawałowy”
 • Organizator (kto?): p. Ilona Jelonek, p. Kornelia Dąbrowska i p. Paulina Nowak
 • Termin (kiedy?): do 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek)
 • Adresat (dla kogo?): klasy 1-8
 • Dodatkowe informacje: 
  • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, zgodność z tematem.
  • Każda klasa może przedstawić jeden projekt.
  • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane wg wzoru: klasa, wychowawca.
  • Format pracy XXL (prace posłużą jako dekoracja balu karnawałowego)
  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I grupa – kl. I-III, II grupa – kl. IV-VI, III grupa – kl. VII – VIII
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Prace należy dostarczyć do p. Kornelii Dąbrowskiej (kl. I-III),  p. Ilony Jelonek (kl. IV-VI)i p. Pauliny Nowak (kl. VII-VIII)


Kartka świąteczna z bombkami, kokardkami i dzwonkamiDrodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału świątecznym konkursie 

 • Tytuł: „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”
 • Organizator (kto?): nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel techniki
 • Termin (kiedy?): do 8 grudnia br. (piątek)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.
  • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę.
  • Format prac: maksymalnie A-5.
  • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – kl. I-III, II grupa – kl. IV-VIII.
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Prace zostaną przekazane na kiermasz świąteczny.

Prace należy dostarczyć do p. I. Siemianowskiej, p. E. Lepczyńskiej (kl. I-III) i p. I Jelonek (kl. IV-VIII).


Grafika świątecznej choinki przyozdobionej bombkami, łańcuchem i gwiazdkamiDrodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!

 • Tytuł: „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”
 • Organizator (kto?): p. Ilona Jelonek i p. Izabela Siemianowska
 • Termin (kiedy?): do 8 grudnia br. (piątek)
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje: 
  •  Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, zastosowanie elementów ekologicznych.
  • Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.
  • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – kl. I-IV, II grupa – kl. V-VIII
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Prace zostaną przekazane na kiermasz świąteczny lub do hospicjum.

Prace należy dostarczyć do p. Izabeli Siemianowskiej (kl. I-III) i p. I. Jelonek (kl. IV-VIII do biblioteki)


Herb Miasta ŻoryDrodzy uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie biblioteczno- plastycznym organizowanym w ramach projektu „Młody odkrywca historii w bibliotece”

 • Tytuł: „Moje miasto Żory”
 • Organizator (kto?): I. Jelonek, E.Guznowska
 • Termin (kiedy?): do 8 grudnia br.
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Technika pracy jest dowolna: płaska (format A3) lub przestrzenna.
  • Każda praca powinna cechować się oryginalnością oraz zgodnością z tematem.
  • Podpisane prace należy dostarczyć do organizatora.

Grafika: Dzieci trzymające się za ręce wokół planety ZiemiDrodzy Uczniowie!

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym.

 

 • Tytuł: „Czy znamy swoje prawa i obowiązki?”.
 • Organizator (kto?): Rzecznik Praw Ucznia, szkolni Pedagodzy
 • Termin (kiedy?): do 17 listopada br (piątek)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Należy wykonać pracę plastyczną związaną z Prawami i Obowiązkami Dziecka. Pracę należy „umieścić” w szkolnej tarczy.
  • Technika i wielkość pracy dowolna ( liczy się pomysłowość, estetyka, mile widziana treść prawa).
  • Prace oddajemy wychowawcom lub p. H. Laskowskiej.

Zapraszamy!


Grafika: Plastik nie jest fantastik. W tle plastikowe śmieci.Drodzy uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez nauczycieli zespołu matematyczno-przyrodniczego

 

 • Tytuł: „Plastik nie jest fantastik”
 • Organizator (kto?): I. Jelonek, M. Kolasa-Młotkowska
 • Termin (kiedy?): do 20 listopada br.
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Technika pracy jest dowolna: płaska (format A3) lub przestrzenna.
  • Każda praca powinna cechować się oryginalnością oraz zgodnością z tematem.
  • Podpisane prace należy dostarczyć do organizatora.

Zadaniem konkursowym jest propagowanie idei recyklingu wśród uczniów klas 4-8 i wykonanie pracy plastycznej. Najlepsze prace zostaną wysłane na konkurs ogólnopolski programu „Gotuj się na zmiany”.


Grafika: światowy dzień mycia rąkDrodzy Uczniowie!

Ogłaszamy Konkurs filmowy dla uczniów klas I-VIII.

Z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk zapraszamy Wszystkich do udziału w konkursie pt „Idź na walkę z…bakteriami”. Mycie rąk należy do najskuteczniejszych i najtańszych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii, wirusów i wielu chorób. Ta prosta czynność ratuje życie!

 • Tytuł: „Idź na walkę z…bakteriami”.
 • Organizator (kto?): p. Anna Przebinda, p. Izabella Polak, p. Bożena Pietrzak
 • Termin: do 10 listopada 2023 r.
 • Adresat (dla kogo?): uczniowie klas I-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Nagraj krótki filmik przedstawiający w jaki sposób walczysz z bakteriami na Twoich rękach. Film nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty. Oceniane będą poprawność sposobu mycia rąk i poczucie humoru twórcy.
  • Pracę wyślij na adres mailowy: pedagog.psycholog.sp13zory@gmail.com

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w projektowym konkursie bibliotecznym „Książkowym tropem” organizowanym przez naszą szkolną bibliotekę z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

 • Tytuł: „Książkowym tropem” 
 • Organizator (kto?): p. E. Guznowska, p. K. Kwiatkowska
 • Termin (kiedy?): do 13 listopada 2023 r.
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Zadanie konkursowe polega na wypisaniu na kartce jak największej liczby tytułów i autorów książek, w tytule których znajduje się wyraz „książka” – w dowolnej odmianie i liczbie.
  • Uczestnicy konkursu mogą zaangażować swoich bliskich do pomocy w wykonaniu pracy konkursowej.
  • Każdy uczeń może złożyć jedną pracę konkursową. Podpisane prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do 13 XI 2023 r. do godz. 16:00.
  • Autor pracy konkursowej zawierającej największą liczbę poprawnych tytułów zostanie zwycięzcą konkursu. W przypadku pojawienia się prac konkursowych zawierających taką samą ilość tytułów, zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania.

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w projektowym konkursie bibliotecznym „Rebus w bibliotece szkolnej” organizowanym przez naszą szkolną bibliotekę z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

 • Tytuł: „Rebus w bibliotece szkolnej” 
 • Organizator (kto?): p. E. Guznowska
 • Termin (kiedy?): do 13 listopada 2023 r.
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:
  • Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu zagadki z formularza konkursowego. Formularz można pobrać w bibliotece szkolnej. Każdy uczeń może złożyć jedną pracę konkursową.
  • Podpisane prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do 13 XI 2023 r. do godz. 16:00.
  • Spośród poprawnie rozwiązanych zadań konkursowych zostanie wylosowany zwycięzca konkursu.

Zapraszamy!


Praca plastyczna - Pszczółka Maja na tle kwiatówDrodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez bibliotekę szkolną i nauczycieli klas I-III

 • Tytuł: Ulubiona postać z bajki”
 • Organizator (kto?): I. Jelonek, M. Karwot
 • Termin (kiedy?): do 6 listopada br.
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:
  • Praca powinna przedstawiać postać literacką (z książek)
  • Format: dowolny
  • Technika: dowolna (np. rysunek, wyklejanka, wydzieranka, itp.)
  • Podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub świetlicy szkolnej.

Zadaniem konkursowym jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3 i wykonanie pracy plastycznej ulubionej postaci z bajek.


Grafika: dzień drzewaDrodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie z okazji Dnia Drzewa.

 • Tytuł: „ Niesamowite Drzewo”
 • Organizator (kto?): p. M. Karwot, p. M. Mikula
 • Termin (kiedy?): do 10 października
 • Adresat (dla kogo?): uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:
  • Technika pracy jest dowolna: płaska (format A4) lub przestrzenna.
  • Każda praca powinna cechować się oryginalnością oraz zgodnością z tematem.
  • Podpisane prace należy dostarczyć do organizatora.
  • Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.

Użyjcie wyobraźni i stwórzcie wyjątkowe drzewo!
Zapraszamy!


Zdjęcie szkoły SP 13 z lotu ptakaDrodzy Uczniowie!

Ogłaszamy Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VIII

 • Tytuł: „Jubileuszowy wizerunek mojej szkoły”
 • Organizator (kto?): p. Dorota Jurczyk, p. Edyta Guznowska
 • Termin: do 3 października br. (wtorek)
 • Adresat (dla kogo?): uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą naszą szkołę. Pokaż, jak Twoimi oczami wygląda budynek bądź wnętrze szkoły, np. hol, biblioteka, sale lekcyjne itp.
  • Pracę wykonaj wybraną płaską techniką (kredki, pastele, farby) w dowolnym formacie.

Zapraszamy!


Karta urodzinowa. Liczba 40. Napis: Moc życzeńDrodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym z okazji Jubileuszu 40-lecia Szkoły.

Tytuł:  „Jubileuszowa kartka”

 • Organizator ( kto?): p. Halina Laskowska, p. Artur Brańczyk
 • Termin ( kiedy?): do 2 października br. (poniedziałek)
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

  • Należy wykonać kartkę z okazji Jubileuszu 40-lecia Szkoły, w dowolnym formacie i technice (rysunek, grafika, wyklejanka, wydzieranka, malarstwo itp.). Można zamieścić w kartce  życzenia.
  • Jury będzie brało pod uwagę oryginalność, zgodność z tematem i estetykę pracy.

Zapraszamy!

 

 


ROK SZKOLNY 2022/2023


ROK SZKOLNY 2021/2022


ROK SZKOLNY 2020/2021