KONKURSY

ROK SZKOLNY 2022/2023

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału świątecznym konkursie 

Tytuł:  „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

Organizator (kto?): nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel techniki

Termin (kiedy?): do 7 grudnia br. (środa)

Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8

Dodatkowe informacje:

 • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania
 • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę
 • Format prac: maksymalnie A-5
 • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa- kl. I-III , II grupa- kl. IV-VIII
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Prace zostaną przekazane na kiermasz świąteczny.

Prace należy dostarczyć do p. I. Siemianowskiej, p. E. Lepczyńskiej (kl. I-III) i p. I Jelonek(kl. IV-VIII)


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie mikołajkowym

Tytuł: „List do Świętego Mikołaja”

 • Organizatorki (kto?): p. E. Lepczyńska, p. K. Kwiatkowska
 • Termin (kiedy?): do 5 grudnia (poniedziałek)
 • Adresat: (dla kogo?): uczniowie klas 2-3 oraz 4-6
 • Dodatkowe informacje: należy napisać list, którego adresatem jest Święty Mikołaj, a następnie wrzucić list do specjalnej skrzynki.

List powinien zawierać: 

 • wszystkie niezbędne elementy właściwe dla tej formy wypowiedzi,
 • informację o nadawcy (Święty Mikołaj na pewno chciałby poznać cię bliżej),
 • prośbę skierowaną do adresata (może nie tylko o zabawki i upragnione gadżety?),
 • uzasadnienie swojej prośby.

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Eko Konkursie .

Tytuł:   Eko-Bałwan”

 • Organizator (kto?): A.Wolny, p. M.Karwot, p.M. Mikula
 • Termin (kiedy?):do 5 grudnia (poniedziałek)
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:

Technika pracy jest dowolna: płaska lub przestrzenna

– Każda praca powinna cechować się oryginalnością oraz zgodnością z tematem.

– Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.

Użyjcie wyobraźni i stwórzcie wyjątkowego bałwana – w tym konkursie nic was nie ogranicza!

Swoje dzieło przekażcie wychowawcy .

Zapraszamy!


 

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Tytuł:  „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

Organizator (kto?): p. Ilona Jelonek i p. Izabella Siemianowska

Termin (kiedy?):  do 7 grudnia br. (środa) 

Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8

Dodatkowe informacje:  

 • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, zastosowanie elementów ekologicznych.
 • Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.
 • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa- kl. I-IV , II grupa- kl. V-VIII
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Prace zostaną przekazane na kiermasz świąteczny.

Prace należy dostarczyć do p. Izabeli Siemianowskiej( kl. I-III) i   p. I. Jelonek (kl. IV-VIII- do biblioteki)


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie kolęd i pastorałek

Tytuł: Szkolny konkurs kolęd i pastorałek

Organizator: Dorota Jurczyk
Termin (kiedy?): 15 grudnia (zgłoszenia do 12 grudnia)
Adresat (dla kogo?):  Uczniowie klas 1-3 oraz 4-8, soliści i duety
 • Dodatkowe informacje:
– śpiewamy maksymalnie 3 zwrotki,
– podkład na pendrive dostarczamy do 12 grudnia,
– przy zgłoszeniu podajemy informację czy śpiewamy z podkładem, a capella, bądź z akompaniamentem instrumentów.

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Anielskim.

Tytuł:  „Nasi Aniołowie”.

 • Organizator (kto?): H. Laskowska , p. D. Jastrzębska
 • Termin (kiedy?):do 28 listopada br. (poniedziałek)
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

– Technika : dowolna (np. praca przestrzenna, płaska –rysunek, wyklejanka, witraż…)

– Format : praca płaska ( kartka A3)

– Praca powinna zawierać : imię, nazwisko, klasę (wiek autora)

– Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ( należy pobrać u katechetów)

Zabezpieczoną pracę przynosimy do w/w nauczycieli .
Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie 

Tytuł: „Opowiadacz legend, mitów, baśni i…”

Organizatorki (kto?): p. A. Gajdzik, p. K. Kwiatkowska

Termin (kiedy?): 29 listopada (wtorek) o 16:15

Adresat: (dla kogo?): uczniowie klas 4-8

Dodatkowe informacje: Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest pamięciowe opanowanie streszczenia wybranego mitu, baśni czy legendy i opowiedzenie ich publiczności. Występ może trwać od 2 do 5 minut. Celem udziału w konkursie jest rozwinięcie umiejętności autoprezentacji i umiejętności retorycznych.

Zgłoszenia do 24 listopada (przez dziennik elektroniczny lub osobiście) przyjmują panie: Anna Gajdzik i Katarzyna Kwiatkowska.

 


Drodzy Uczniowie!

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym.

Tytuł:  „Nasze Prawa i Obowiązki”.

 • Koordynator (kto?):Rzecznik Praw Ucznia
 • Termin (kiedy?):do 18 listopada br (piątek)
 • Adresat: (dla kogo?):Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

klasy 1-3

-Należy wykonać pracę plastyczną związaną z Prawami i Obowiązkami Dziecka .W pracy powinny być wykorzystane liście jesienne.

-Prace oddajemy wychowawcom lub p. H. Laskowskiej.

klasy 4-8

– Oddział klasowy, ozdabia drzwi swojej sali w temacie: Prawa i Obowiązki Dziecka

– Technika dowolna (liczy się pomysłowość, estetyka , mile widziana treść prawa ).

Zapraszamy!

 


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was, do udziału w konkursie wiedzy z języka angielskiego.

Tytuł:   THE BEST OF ENGLISH”

 • Organizator (kto?): K.Kołodziej –Daciuk, p.M.Karwot
 • Termin (kiedy?):24 listopada o godz.16.00 (s.305)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 2-3
 • Dodatkowe informacje:

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej z języka angielskiego – podstawowe słownictwo z zakresu klas 1-3 (kolory, liczby 1-100, części ciała, nazwy pokoi i wyposażenie domu, przyimki miejsca, nazwy zwierząt oraz ubrań, pogoda, miesiące, dni tygodnia) wyrażenia i zwroty używane w życiu codziennym (How are you?, How old are you? Itp.)

Zapraszamy!!!


Drodzy Uczniowie klas 4-8!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie projektowym „Zaczaroszyfrowana biblioteka – od zagadki do szyfru” organizowanym przez bibliotekę szkolną z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Tytuł:    Zaczaroszyfrowana biblioteka – od zagadki do szyfru

 •  Organizator (kto?): E. Guznowska (we współpracy z czwórką nauczycieli, którzy ze względu na formułę konkursu nie mogą zostać tu wymienieni)
 • Termin (kiedy?): do 18 listopada br.
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:

– zadaniem uczniów klas 4-8 jest rozwiązanie pięciu zagadek oraz zadania finałowego

– formularz pierwszej zagadki jest dostępny w bibliotece szkolnej u p. E. Guznowskiej

Podpisaną kartę odpowiedzi z rozwiązaniami wszystkich zagadek oraz z szyfrem ustalonym podczas wykonania zadania finałowego, należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do p. E. Guznowskiej do 18 XI 2022 r. do godz. 16:00.

Celem konkursu projektowego jest promowanie czytelnictwa oraz rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.


Drodzy Uczniowie klas 1-3!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie projektowym „Zaczaroszyfrowana biblioteka – magiczny labirynt” organizowanym przez bibliotekę szkolną z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Tytuł:    Zaczaroszyfrowana biblioteka – magiczny labirynt 

 • Organizator (kto?): E. Guznowska
 • Termin (kiedy?): do 18 listopada br.
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:

– zadaniem uczniów klas 1-3 jest rozwiązanie jednej zagadki i zadania finałowego

– formularze zagadek są do odbioru w bibliotece szkolnej u p. E. Guznowskiej

Podpisane karty konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do p. E. Guznowskiej do 18 XI 2022 r. do godz. 16:00.

Celem konkursu projektowego jest promowanie czytelnictwa oraz rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez bibliotekę szkolną i świetlicę szkolną

Tytuł:    Ulubiona postać z bajki 

 •  Organizator (kto?): I.Jelonek, M. Karwot
 • Termin (kiedy?): do 8 listopada br
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:

Format: dowolny

Technika: dowolna (np. rysunek, wyklejanka, wydzieranka, itp.)

Podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub świetlicy szkolnej.

Zadaniem konkursowym jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3 i wykonanie pracy plastycznej ulubionej postaci z bajek.


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Plastycznym o Świętych.

Tytuł:  „ Taki duży, taki mały może Świętym być!”

 • Organizator (kto?): H.Laskowska, p. D.Jastrzębska
 • Termin (kiedy?):26 października ( środa )
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

– Należy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka itp.)

Format:A-4

– Pracę należy opisać (na odwrocie kartki: jaki to święty? oraz imię, nazwisko autora pracy)

– Konkurs jest zorganizowany z okazji zbliżającego się  Dnia Wszystkich Świętych.

Szczegóły konkursu można uzyskać u organizatorów.

Zapraszamy!!!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Wiedzy o drzewach.

Tytuł:  „Znajomość drzew liściastych i iglastych”

 • Organizator (kto?): p.Nawrot i M.Karwot
 • Termin (kiedy?):13 października ( czwartek )
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 2-3
 • Dodatkowe informacje:

-Konkurs jest zorganizowany z okazji przypadającego Dnia Drzewa.

-Obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o drzewach liściastych (kasztanowiec, klon, brzoza, dąb, jarząb, wierzba) i iglastych (jodła, świerk, sosna, modrzew).

-Polega na indywidualnym rozwiązaniu testu konkursowego.

Szczegóły konkursu można uzyskać u organizatorów.

Zapraszamy!!!


ROK SZKOLNY 2021/2022


ROK SZKOLNY 2020/2021