KONKURSY

ROK SZKOLNY 2021/2022

Drodzy uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie ekologicznym.

Tytuł: „Eko – lato”

Organizator (kto?): Kornelia Dąbrowska, Natalia Kamińska 

Termin (do kiedy?): do 13. 06.2022 r. 

Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1 – 8 

Dodatkowe  informacje:

– Technika dowolna z wykorzystaniem materiałów z recyklingu (nakrętki, kartony, puszki, folie, itp.)

– Format: A4, A3

Prace należy złożyć u organizatorów wraz z podpisem. 


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie z wychowania fizycznego.

Tytuł: „Szalony tor przeszkód”

 • Organizator (kto?):  Dominika Bromberek
 • Termin (kiedy?):  do 31.05.2022 r.
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1 – 7
 • Dodatkowe informacje:

Wykonujemy makietę z dowolnych materiałów

Formattechnika: dowolna

– Kryteria oceny: pomysłowość, estetyka

Podpisane prace (imię, nazwisko i klasa) należy złożyć w gabinecie wychowania fizycznego.


 

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie „Krzyżówka biblioteczna”, organizowanego z okazji Tygodnia Bibliotek

Tytuł:  „Krzyżówka biblioteczna”

 • Organizator (kto?):p. I. Jelonek, p. E. Guznowska
 • Termin (kiedy?): do 20 maja do godz. 16:00
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:
 • Konkurs kierowany jest do chętnych uczniów klas I-VIII SP-13 w Żorach.
 • Zadaniem konkursowym jest poprawne rozwiązanie krzyżówki konkursowej, związanej tematycznie z literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz wpisanie hasła krzyżówki.
 • Wydruk krzyżówki dostępny jest w bibliotece szkolnej.
 • Każdy uczeń może złożyć tylko jedną krzyżówkę konkursową.
 • Podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą rozwiązane krzyżówki należy składać w bibliotece szkolnej do 20 V 2022 r. do godz. 16:00.
 • Spośród poprawnie rozwiązanych krzyżówek zostanie wylosowany zwycięzca konkursu.
 • Kryteria oceniania prac konkursowych: poprawność rozwiązania zadania konkursowego

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie projektowym „Poznacie mnie po książce”, organizowanego z okazji Tygodnia Bibliotek

Tytuł:  „Poznacie mnie po książce”

Organizator (kto?): p. E. Guznowska

 • Termin (kiedy?): do 20 maja do godz. 16:00
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:
 • Konkurs kierowany jest do chętnych uczniów klas I-VIII SP-13 w Żorach.
 • Zadaniem konkursowym jest trafne dopasowanie nazwiska nauczyciela do tytułu jego ulubionej książki z dzieciństwa.
 • Wykazy nazwisk nauczycieli oraz tytułów książek zamieszone są na tablicy/gazetce konkursowej. Uczestnik konkursu zapisuje na kartce numery przypisane do nazwiska nauczyciela i do każdego nazwiska nauczyciela dopasowuje symbol tytułu ulubionej książki danego nauczyciela.
 • Każdy uczeń może złożyć jedną pracę konkursową.
 • Podpisane prace imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia, należy składać w bibliotece szkolnej do 20 maja do godz. 16:00.
 • Kryteria oceniania prac konkursowych: wygrywa uczeń, który poprawnie dopasuje wszystkie tytuły książek do nazwisk nauczycieli (lub ten, który odgadnie ich najwięcej, jeżeli nikt nie odgadnie wszystkich).

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!
Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym o Matce Bożej.

Tytuł:  „Moja sukienka i korona dla Matki Bożej i Jej Syna”

Organizator (kto?)  p. D. Jastrzębska, p. H. Laskowska

Termin (kiedy?):  do 16 maja br. (poniedziałek)

Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-4

Dodatkowe informacje:

 • Uczestnicy konkursu ozdabiają sukienkę i koronę według własnego pomysłu
 • Przy ocenie prac ważne będą takie kryteria, jak: samodzielność, estetyka, pomysłowość
 • Każdy uczestnik może oddać jedną pracę
 • Szablon (A4) do pobrania u katechetów
 • Prosimy o podpisanie się z tyłu: imię, nazwisko, klasa

Prace należy dostarczyć do p. D. Jastrzębskiej lub H. Laskowskiej.


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy uczniów klas IV i V do udziału w szkolnym konkursie „Pięknie czytam”, organizowanego z okazji Tygodnia Bibliotek

Tytuł:  „Pięknie czytam”

  • Organizator (kto?): p. E. Guznowska. p. K. Kwiatkowska
  • Termin (kiedy?): Termin konkursu 16-20 V  Termin zapisów: do 6 V 2022 r.
  • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 4-5

 

 • Dodatkowe informacje:

 

 • Konkurs kierowany jest do chętnych uczniów klas IV-V SP-13 w Żorach.
 • Zadaniem konkursowym jest jak najpiękniejsze przeczytanie w obecności jury wybranego fragmentu książki.
 • Uczniowie zgłaszają chęć swojego udziału w konkursie do 6 V 2022 r. w bibliotece szkolnej, gdzie uzyskają informacje dotyczące zestawu książek konkursowych, spośród których wybierają sobie fragment (Semple i Goscinny: seria przygód Mikołajka; Grzegorz Kasdebke: przygody detektywa Pozytywki; Andrzej Maleszka: książki z serii „Magiczne drzewo”; Wojciech Cesarz i Katarzyna Terechowicz seria przygód grzecznego psa; Agnieszka Chylińska seria przygód Zezi; Krystyna Drzewiecka: seria książek Piątka z Zakątka; Anna Onichimowska: „Daleki rejs”).
 • Kryteria oceniania prac konkursowych: Podczas konkursu „Pięknie czytam” oceniane będą: płynność czytania (opanowanie tekstu), właściwe tempo czytania (dostosowany do sytuacji, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych), wyraźne czytanie (uczeń musi być słyszany i rozumiany), wyraziste czytanie (dostosowanie sposobu czytania do prezentowanego fragmentu tekstu, odpowiednie akcentowanie, modulacja głosu, pauzy, wyrażanie uczuć za pomocą głosu, zaciekawienie, wzruszenie słuchacza itp.).

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!
Zapraszamy Was do udziału w konkursie z języka angielskiego.

Tytuł: Picture Dictionary.

 • Organizator (kto?): p. A. Maroszek
 • Termin (kiedy?): do 13 maja (piątek)
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje: Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim, np. słowo „coffee” wykonane z ziaren kawy.
 • Format: A4 lub A3. 
 • Technika plastyczna: dowolna.
  • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
  • Praca konkursowa musi być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).
  • Kryteria oceny pracy: poprawność językowa, pomysłowość, estetyka pracy, samodzielność
  • Gotową pracę należy dostarczyć do p. Maroszek (pokój nauczycielski lub sala 303)

Drodzy Uczniowie!

Ogłaszamy konkurs polsko-angielski READ ON!

Chcesz się sprawdzić przed egzaminem? Weź udział w konkursie!

Tytuł:  Konkurs polsko-angielski READ ON!

 • Organizatorki (kto?): p. Katarzyna Kołodziej-Daciuk, p. Katarzyna Kwiatkowska
 • Termin (kiedy?): 25 kwietnia o godz. 15.15
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 7-8
 • Dodatkowe informacje: Konkurs przeprowadzony zostanie  w formie testu sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku polski i angielskim
 • Należy zgłosić chęć udziału w konkursie do dnia 21 kwietnia u organizatorek

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie, na temat zdrowego odżywiania.

Tytuł:  „Zdrowe odżywianie”

Organizator (kto?): D. Bromberek, p. N. Kamińska

 • Termin (kiedy?): do 22 kwietnia br.
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

– Celem jest konkursu jest: Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się i kształtowanie postawy świadomego konsumenta.

Praca powinna poruszać tematykę:

zasady zdrowego odżywiania, składniki pokarmowe (rola w organizmie, występowanie w pokarmach, zdrowotne skutki niedoboru), piramida zdrowego żywienia, jadłospis zgodny z zasadami prawidłowego żywienia, odczytywanie informacji z etykiet produktów żywnościowych, choroby spowodowane niewłaściwym odżywianiem, żywienie a postępy w nauce.
Technika: dowolna

Szczegółowe informacje: u organizatorek.

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!
Zapraszamy Was do udziału w świątecznym konkursie bibliotecznym.

Tytuł: „Tradycje Świąt Wielkanocnych”

Organizator (kto?): p. Ilona Jelonek, Anna Przebinda

 • Termin (kiedy?): 12 kwietnia br. godz.15.30 (biblioteka szkolna)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:
  – Wymagana jest znajomość obecnych i dawnych zwyczajów, obyczajów dotyczących Świąt Wielkanocnych w różnych regionach Polski.
  – Zadanie konkursowe będzie polegało na rozwiązaniu testu.
  Szczegóły u organizatorek. Zapraszamy!

 


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w świątecznym konkursie 

Tytuł:  „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”

Organizator (kto?): Edyta Lepczyńska, Izabela Siemianowska, Ewa Gawron, Ilona Jelonek

Termin (kiedy?):  do 7 kwietnia br (czwartek)

Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3 i 4-8

Dodatkowe informacje:

 • Uczestnicy konkursu ręcznie wykonują kartkę świąteczną z okazji Świąt Wielkanocnych
  • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania
  • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę
  • Format prac: maksymalnie A-5
  • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Prace należy dostarczyć do p. I. Siemianowskiej, p. E. Lepczyńskiej, p. E. Gawron i p. I. Jelonek


Drodzy Uczniowie!

Lubicie rozwiązywać zagadki, łamigłówki i rebusy? 
Ten konkurs jest dla Was!

Tytuł: „Główka pracuje!”

 • Organizator (kto?): K.Kołodziej -Daciuk, p. K. Kwiatkowska
 • Termin (kiedy?):  21 marca br  (poniedziałek) godz.15
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 3-6
 • Dodatkowe informacje:

Zadanie konkursowe będzie polegało na rozwiązaniu testu.
Szczegóły u organizatorek. Zapraszamy!

 


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursach świątecznych.

Tytuł:  Najpiękniejsza pisanka” i „Najpiękniejszy stroik z pisanką”

 

 • Organizator (kto?): Joanna Francuz, p. Natalia Kamińska (kl.1-3) p. Kornelia Dąbrowska, p. Dorota Jurczyk (kl.4-8)
 • Termin (kiedy?): do 29 marca br
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pisanki wielkanocnej lub stroika wielkanocnego z pisanką – ozdobienie wydmuszki, plastikowego, styropianowego lub drewnianego jajka.
Technika: dowolna
-Liczy się kreatywność, różnorodność technik, estetyka.
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-8
Do prac należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą dane autora (imię i nazwisko, klasa, wiek, imię i nazwisko wychowawcy lub nauczyciela plastyki).
-10 najładniejszych prac dostanie się do kolejnego, wojewódzkiego etapu konkursu.
Prace należy złożyć u organizatorów konkursu. Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie projektowym, organizowanego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu „Offline Challenge – czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?”

Tytuł:  „Zamieniamy FOMO na JOMO”

Organizator (kto?): p. E. Guznowska

 • Termin (kiedy?): do 25 marca godz. 16:00
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej (plakat, rysunek, praca przestrzenna itp.), która przedstawia tematykę promocji zamiany niepożądanego zjawiska FOMO, wiążącego się z lękiem przed odcięciem od informacji oraz uzależnieniem od Internetu i nowoczesnych technologii, na pozytywne zjawisko JOMO (wiążące się z czerpaniem radości z braku natłoku informacji w powiązaniu z odcięciem się od Internetu, portali społecznościowych i nowoczesnych technologii, a także skupieniu się na własnym zdrowiu, zainteresowaniach, spotkaniach z bliskimi i aktywności fizycznej).

 • Technika i format pracy plastycznej są dowolne. Dopuszczalne, a nawet mile widziane są także prace przestrzenne.
 • Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę konkursową, wykonaną samodzielnie i indywidualnie.
 • Prace należy podpisać na odwrocie (na spodzie), podając imię, nazwisko i klasę ucznia.
 • Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 25 III 2022 r. do godz. 16:00.
 • Kryteria oceniania prac konkursowych: pomysłowość i oryginalność wykonania, estetyka i pracochłonność.

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie projektowym „Od  komputera lubię bardziej…”, organizowanego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu „Offline Challenge – czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?”

Tytuł:  „Od komputera lubię bardziej…”

Organizator (kto?): p.E. Guznowska, p. E. Lepczyńska

 • Termin (kiedy?): do 25 marca godz. 16:00
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, która przedstawia działanie, zabawę, aktywność, która jest bardziej lubiana niż komputer, smartfon, Internet, gry komputerowe.

 • Technika i format pracy plastycznej są dowolne.
 • Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę konkursową, wykonaną samodzielnie i indywidualnie.
 • Prace należy podpisać na odwrocie, podając imię, nazwisko i klasę ucznia.
 • Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 25 III 2022 r. do godz. 16:00.
 • Kryteria oceniania prac konkursowych: pomysłowość i oryginalność wykonania, estetyka i pracochłonność.

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Recytatorskim

Tytuł:  „Szkolny Konkurs Recytatorski”

Organizator (kto?): E. Krupa, p. A. Gajdzik, p. K. Kwiatkowska

 • Termin (kiedy?): do 22 marca br.  (czwartek)
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:

Na konkurs należy przygotować recytację wiersza i fragmentu prozy.

Zachęcamy do  poszukiwań repertuaru zgodnego z wiekiem, możliwościami wykonawczymi i interpretacyjnymi recytatorów. Recytacja utworów nie może przekraczać 5 minut.

Jury konkursu będzie brało pod uwagę:
– dobór repertuaru i pamięciowe opanowanie tekstu
– interpretację utworu
– kulturę żywego słowa – wyrazistość, poprawność wymowy
– ogólny wyraz artystyczny

Szczegóły u organizatorów. Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

W ramach obchodów Dni Regionalnych w naszej szkole, zapraszamy Was do udziału w Konkursie  Gwary Śląskiej.

Tytuł: „Znamy gwarę śląską”

 • Organizator (kto?): B. Pietrzak, M. Mikula, I. Siemianowska
 • Termin (kiedy?): do 10 marca br.
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

Konkurs polega na przetłumaczeniu (przez zespół klasowy) tekstu na gwarę śląską.

 • Przetłumaczony tekst, należy przekazać organizatorom.
 • Chętną klasę do udziału w konkursie, zgłasza u organizatorów wychowawca .

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

W ramach obchodów Dni Regionalnych w naszej szkole, zapraszamy Was do udziału w Konkursie z okazji 750 rocznicy założenia Żor.

Tytuł: „Urodzinowa kartka”

 • Organizator (kto?):  B. Pietrzak, B. Hetmańczyk, E. Lepczyńska
 • Termin (kiedy?): do 11 marca br. ( piątek )
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki jubileuszowej okazji 750 Urodzin Żor.

Technika wykonania pracy jest dowolna: np. rysunek, grafika, obraz, wyklejanka, dopuszczalne są również prace z wykorzystaniem technik grafiki komputerowej w formie wydruku.

Format pracy:  A5

 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (kl.1-3 i kl.4-8) , przy ocenie brana będzie pod uwagę estetyka pracy i jej walory artystyczne.

Kartki przynosimy do organizatorów konkursu. Zapraszamy!!!


Drodzy Uczniowie!

Z okazji zbliżającej się Zimowej Olimpiady w Pekinie zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą gazetkę ścienną .

 Tytuł:   „Pekin 2022- Zimowe Igrzyska Olimpijskie”

 • Organizator (kto?):  p. Ewelina Nowak
 • Termin (kiedy?): do 10 lutego br. (czwartek) 
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 4
 • Dodatkowe informacje:  

– Wykonujemy pracę, która jest zbiorem informacji na temat zbliżającej się Olimpiady Zimowej w Pekinie (zdjęcia i wycinki z gazet dotyczące np. dyscyplin olimpijskich, przedstawicieli reprezentacji Polski, obiektów sportowych). Pracę można zrobić samodzielnie lub w 2-3 osoby.

Technika: dowolna (np. plakat, kolaż )

Format: duży arkusz papieru lub materiału

Kryterium oceny: pomysłowość, estetyka ,dobór informacji   

Więcej informacji u p. Eweliny Nowak. Zapraszamy!!!


Drodzy Uczniowie!

Z okazji zbliżającego się Dnia Języka Ojczystego zapraszamy Was do udziału w konkursie fotograficznym.

 

Tytuł: „Ulubiony bohater literacki”

Organizator (kto?):  nauczyciele zespołu humanistycznego
Termin (kiedy?): do 10 marca br.
Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 4-8
Dodatkowe informacje:

– Konkurs kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas 4-8 naszej szkoły, a zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, która przedstawia wybranego bohatera literackiego

– Zdjęcie przedstawiające ucznia ucharakteryzowanego na wybranego bohatera literackiego, należy przesłać na adres e-mail naszej szkolnej biblioteki biblioteka.sp13zory@interia.pl

– W treści maila należy podać następujące dane: imię, nazwisko ucznia, klasę, tytuł i autora książki, z jakiej pochodzi bohater.

Format: plik JPG (prace konkursowe nie mogą podlegać edycji graficznej)

Kryteria oceny: oryginalność, kreatywność, podobieństwo ucznia do wybranej postaci (mile widziane: rekwizyty, scenografia…)

– Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas szkolnych obchodów Dnia Języka Ojczystego. Zapraszamy do udziału, na zwycięzców czekają nagrody.


Drodzy Uczniowie!

 Zapraszamy Was do udziału świątecznym konkursie 

Tytuł:  „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

 • Organizator (kto?): nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • Termin (kiedy?): do 14 grudnia br. (wtorek)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania
  • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę
  • Format prac: maksymalnie A-5
  • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa- kl. I-III , II grupa- kl. IV-VIII
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Prace należy dostarczyć do p. I. Siemianowskiej, p. E. Lepczyńskiej, p. K. Dąbrowskiej


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie Kolęd i Pastorałek

Tytuł: Konkurs Kolęd i Pastorałek”
Organizator: Dorota Jurczyk
Termin: zgłoszenia do 3 grudnia; konkurs 9 grudnia
Adresat: Uczniowie klas 1-3 oraz 4-8 w kategoriach: soliści, duety, zespoły (max. 5 osób)
Dodatkowe informacje:
Przy zgłoszeniu podajemy tytuł utworu oraz określamy czy śpiew będzie:
– z podkładem (bez wokalu, dostarczany na pendrive najpóźniej 1 dzień przed konkursem)
– z akompaniamentem instrumentów, jak tak to jakich,
– bądź śpiew a capella
Ważne! Utwór nie może przekraczać 3 zwrotek.

Drodzy Uczniowie!

Samorząd Uczniowski SP13 zaprasza Was do udziału świątecznym konkursie.

 

Tytuł: Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

 • Organizator (kto?):  Samorząd Uczniowski 
 • Termin (kiedy?):  do 6 grudnia br (poniedziałek) 
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:  
  • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, zastosowanie elementów ekologicznych.
  • Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.
  • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa- kl. I-IV , II grupa- kl. V-VIII
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Prace należy dostarczyć do opiekunów SU: p. B. Pilot, E. Szala lub  p. I. Jelonek

 


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie mikołajkowym

 

Tytuł: „List do Świętego Mikołaja”

 

 • Organizator (kto?): p. E. Lepczyńska, p. K. Kwiatkowska
 • Termin (kiedy?): do 2 grudnia (czwartek)
 • Adresat: (dla kogo?): uczniowie klas 2-3 oraz 4-6
 • Dodatkowe informacje: należy napisać list, którego adresatem jest Święty Mikołaj, a następnie wrzucić go do czerwonej skrzynki umieszczonej na holu głównym szkoły.

List powinien zawierać: 

 • wszystkie niezbędne elementy właściwe dla tej formy wypowiedzi,
 • informację o nadawcy (Święty Mikołaj na pewno chciałby poznać cię bliżej),
 • prośbę skierowaną do adresata (może nie tylko o zabawki i upragnione gadżety?),
 • uzasadnienie swojej prośby.

Zachęcamy do udziału w tym, jakże świątecznym, konkursie!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Anielskim.

Tytuł:  „Nasi Aniołowie”.

 • Organizator (kto?):  H. Laskowska ,  p. D. Jastrzębska
 • Termin (kiedy?): do 29 listopada br. (poniedziałek)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

Technika : dowolna (np. praca przestrzenna, płaska –rysunek, wyklejanka, witraż…)

Format : nie większy niż kartka A3

– Praca powinna zawierać :imię ,nazwisko, klasę (wiek autora)

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ( należy pobrać u katechetów)

Zabezpieczoną pracę przynosimy do w/w nauczycieli lub zostawiamy na dyżurce.
Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka zapraszamy Was do udziału w Konkursie o Prawach Dzieci.

Tytuł:  „Prawa Dziecka- ja je znam!”.

 

 • Organizator (kto?): Rzecznik Praw Ucznia , szkolni Pedagodzy
 • Termin (kiedy?): do 15 listopada br (poniedziałek)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

klasy 1-4

-Należy wykonać zdjęcie do jednego z Praw Dziecka (liczy się pomysłowość, można wykorzystać rekwizyty kojarzące się z danym Prawem, na zdjęciu mile widziana treść prawa, i…ważne byś był/była na zdjęciu…)

-Wydrukowane zdjęcie w formacie A4 lub A5 przynosimy do wychowawców,

p. B. Pietrzak lub p. H. Laskowskiej.
klasy 5-8

– Należy wykonać „na koszulce” pracę plastyczną przedstawiającą Prawo Dziecka (szablon koszulki wysłany przez dziennik )

-Technika dowolna (liczy się pomysłowość, estetyka , mile widziana treść prawa ).

Prace- koszulki (z tyłu podpisane) przynosimy do p. H. Laskowskiej lub p. A. Przebindy.

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w projektowym konkursie bibliotecznym„Zaczaroszyfrowana biblioteka” organizowanym przez naszą szkolną bibliotekę z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Tytuł:   „Zaczaroszyfrowana biblioteka”

 

 • Organizator (kto?): p. E. Guznowska
 • Termin (kiedy?): do 15 listopada 2021 r.
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3 oraz klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:

Format:

 • Dla uczniów klas 1-3: jedna zagadka oraz jedno zadanie finałowe
 • Dla uczniów klas 4-8: pięć zagadek oraz jedno zadanie finałowe.

dodatkowe informacje:

Zadaniem konkursowym dla uczniów klas 1-3 jest pobranie z biblioteki szkolnej (u p. E. Guznowskiej) formularza konkursowego, którego rozwiązanie pozwoli odgadnąć szyfr do zaczaroszyfrowanej kłódki do kuferka z nagrodami. Rozwiązany i podpisany formularz konkursowy należy złożyć u p. E. Guznowskiej do 12 XI 21 r.

Zadaniem konkursowym dla uczniów klas 4-8jest pobranie z biblioteki szkolnej (u p. E. Guznowskiej) formularza konkursowego pierwszej zagadki. Rozwiązanie zagadki nr 1 pozwoli dotrzeć do zagadki nr 2. I tak kolejno przez pięć zagadek oraz jedno zadanie finałowe. Ich rozwiązanie pozwoli odgadnąć szyfr do zaczaroszyfrowanej kłódki do kuferka z nagrodami. Konkurs projektowy kończy się 12 XI 21 r.

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie  szkolnym „Opowiadacz legend, mitów, baśni i…”.

 

Tytuł: „Opowiadacz legend, mitów, baśni i…”

 

 • Organizator (kto?): A.Gajdzik, p.K.Kwiatkowska
 • Termin (kiedy?):listopada br (czwartek)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje:

Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności retorycznych uczniów, autoprezentacji i streszczania dłuższych tekstów. Osoba biorąca udział w konkursie proszona jest o zapoznanie się z wybranym mitem, legendą, baśnią lub innym, dowolnym utworem. Następnie powinna przygotować streszczenie tego tekstu i przedstawić je podczas konkursu (czas trwania występu nie powinien przekroczyć 5 minut).

– Zgłoszenia do 5 listopada (przez dziennik elektroniczny lub osobiście) przyjmują panie: Katarzyna Kwiatkowska i Anna Gajdzik.


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Bibliotekę szkolną i Świetlicę szkolną.

Tytuł:   „ Ulubiona postać z bajki ”

 

 • Organizator (kto?): I.Jelonek, p.M.Karwot
 • Termin (kiedy?):do 5 listopada br
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:

Format: dowolny

Technika: dowolna (np. rysunek ,wyklejanka, wydzieranka…)

Podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub świetlicy szkolnej.

Zadaniem konkursowym jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3 i wykonanie pracy plastycznej ulubionej postaci z bajek .


Drodzy Uczniowie!

 Zapraszamy do udziału w ciekawym konkursie dla klas 1-3 na najpiękniejszy zeszyt (osobno edukacja polonistyczna osobno matematyczna).

Tytuł: „ Najpiękniejszy zeszyt ” 

 

 • Organizator (kto?): p. Kamińska + SU
 • Termin (kiedy?):do końca maja 2022
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:  .

Samorząd uczniowski organizuje konkurs dla klas 1-3 na najpiękniejszy zeszyt (osobno edukacja polonistyczna osobno matematyczna).

– Pod uwagę będzie brana estetyka zeszytu, poprawność zapisów, staranność w wykonywaniu rysunków, brak zagiętych kartek itd.

-Osoby, które chcą oddać swoje zeszyty do konkursu proszone są o dostarczenie ich do swoich wychowawców, gdy cały zeszyt będzie już zapełniony.

-Każda osoba może oddać tylko jeden zeszyt do edukacji polonistycznej i jeden do edukacji matematycznej.

-Wychowawca jest odpowiedzialny za wybór 3 najładniejszych z klasy.

-Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu czerwca.

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!
Zapraszamy Was do udziału w Konkursie plastyczno-technicznym, który obudzi

Waszą wyobraźnię i skłoni do refleksji o tym, co czyni nas szczęśliwymi.

Tytuł: „Mapa szczęścia” 

 • Organizator (kto?): p. Pietrzak, p. A. Przebinda, p. I. Polak
 • Termin (kiedy?):25 października br.
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje: Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który obudzi wyobraźnię i skłoni do refleksji o tym, co czyni nas szczęśliwymi.

Tym razem zadaniem będzie stworzenie mapy – MAPY SZCZĘŚCIA.

Mapa ta będzie zupełnie inna niż te, które znamy, ponieważ będzie Twoja.

Ma to być taka mapa, która prowadzi Cię do Twojego magicznego miejsca, w którym czujesz się szczęśliwy.

Format:  dowolny
Technika: dowolna, im bardziej kreatywny będziesz tym lepiej, wszystkie materiały i pomysły dozwolone

 

Pracę przynosimy do gabinetu Pedagoga lub Psychologa szkolnego.

 


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Plastycznym organizowanym przez  Świetlicę szkolną.

 

Tytuł:  „Kwiaty późnego lata i jesieni”

 • Koordynator (kto?): p. Gawron
 • Termin (kiedy?): 22 października
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:

Celem konkursu jest przybliżenie i ukazanie kwiatów kwitnących pod koniec lata i jesienią w polskich ogrodach i parkach.

Format: praca minimum 21x30cm, maksymalnie 50x70cm.

Technika: wykonania prac dowolna – płaska (malarstwo, grafika, kolaż).

Prace przynosimy na świetlicę szkolną, czytelnie opisane na odwrocie.

 


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Plastycznym o Żorach, w ramach projektu: „Patriotyzm na co dzień i od święta- w odsłonie jesiennej”

 

Tytuł: „Podróże w czasie – jak wyobrażam sobie Żory dawniej” 

 • Koordynator (kto?): p. Dąbrowska
 • Termin (kiedy?):15 października ( piątek)
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:
  Format:A4 w poziomie, prace wykonane na sztywnym podłożu
  Technika: rysunek lub malarstwo
  Materiały:
  a) blok techniczny, karton, brystol
  b) ołówki, długopisy kolorowe, żelopisy, tusze, pióra
  c) kredki ołówkowe, mazaki, farby
  Uwaga! Zakaz używania brokatu.

Ocenie będzie podlegać:
a) zgodność pracy z tematem
b) jakość wykonania
c) oryginalność i pomysłowość

Spośród wszystkich oddanych prac zostanie wybranych 10, które przejdą do etapu finałowego.

Prace dostarczamy (klasy 1-3) do wychowawców,( kl.4-8) do nauczycieli plastyki

Zapraszamy!


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursach Patriotycznych w ramach projektu: „Patriotyzm na co dzień i od święta- w odsłonie jesiennej”

 

Tytuł: Konkurs poezji, prozy i piosenki patriotycznej .

 

 • Koordynator (kto?):p.I. Siemianowska ,p.W.Stencel  (kl..1-3) p.H. Laskowska ,p. D.Jurczyk  (kl.4-8)
 • Termin (kiedy?): 18 października (poniedziałek)
 • Adresat: (dla kogo?):Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje:
  • Konkurs poezji i prozy odbędzie się w kategorii soliści.
  • Konkurs piosenki odbędzie się w kategoriach: soliści, duety, zespoły do 8 osób.

Zgłoszenia do 13 października (środa) do wyżej wymienionych nauczycieli.


ROK SZKOLNY 2020/2021