Rada rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodniczący: Patrycja Czaplicka

Zastępca: Agata Tarasin

Sekretarz: Arleta Potorska-Radziszewska

Skarbnik: Aleksandra Kołatek

Członkowie: Eliza Pauszek, Monika Kowalska

Komisja Rewizyjna: Bożena Kozibroda, Marek Kaczmarczyk, Bartłomiej Sasuła

 

Cele i zadania Rady Rodziców

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.

Głównym celem jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

ZOBACZ REGULAMIN RADY RODZICÓW – pobierz

Szanowni Państwo,

Informujemy, o ustaleniach Rady Rodziców dotyczących dobrowolnych  składek na rzecz działalności na rok szkolny: 2023/2024

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach  zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie  60,00. Składkę uiszcza jedno dziecko z rodziny.

Pieniądze te bezpośrednio lub pośrednio wracają do naszych dzieci, a ich dobro jest dla nas najważniejsze.
Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły.

Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia  kulturalno- edukacyjne, naukowe, sportowe i nagrody.

Wpłat można dokonać w następujących formach: 

  1. U skarbnika szkolnego, który będzie miał swój dyżur.
  2. U klasowych przedstawicieli Rady Rodziców.
  3. Na konto bankowe: 15 1050 1676 1000 0092 7087 4234  wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę 

UWAGA ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO !!!!!

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze dzieci większą kwotą lub przekazać darowiznę to również można dokonać wpłaty na wyżej podane konto. Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przekazane w postaci  wsparcia  inicjatyw szkolnych dla dzieci.
Dziękujemy za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.
Z poważaniem Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach