Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024


obrazek z napisem rozpoczęcie roku szkolnego

Uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami zapraszamy
na rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 4 września 2023 roku,
o godzinie 11.00 do dużej sali gimnastycznej.

Uczniowie wraz z rodzicami wchodzą wejściem od strony sali gimnastycznej.
Uczeń może przyjść na rozpoczęcie z Rogiem Obfitości (inaczej Tyta).  

Przydział uczniów do poszczególnych klas pierwszych (1a, 1b, 1c) zostanie przedstawiony na rozpoczęciu roku szkolnego.

Uczniowie klas II – VIII przychodzą według poniższego harmonogramu:

  • klasy 2 – 5 – godzina 9.00 – sala gimnastyczna

uczniowie klas 2 – 3 wchodzą swoim wejściem bocznym, a uczniowie klas 4 – 5 wejściem głównym

  • klasy 6 – 8 – godzina 10.00 – sala gimnastyczna

uczniowie wchodzą wejściem głównym

Uczniów obowiązuje strój galowy (biała góra, czarny lub granatowy dół).