Wydawanie zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Żółty obrazek z napisem zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Przypominamy, że 3 lipca 2024 roku  od godziny 8.30 wyniki Egzaminu Ósmoklasisty będą dostępne w wersji elektronicznej w systemie ZIU (SIOEO) – loginy i hasła dla zdających zostały wydane uczniom.

W dniu 3 lipca 2024 roku  od godziny 13.00  będzie miało miejsce wydawanie zaświadczeń i informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole.