Kontakt

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Sportowymi

i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków

44-240 Żory, os. Pawlikowskiego 40

TEL. (0-32) 435-74-92

zorygim6@gmail.comzorysp13@gmail.com

 

SEKRETARIAT CZYNNY

od poniedziałku do czwartku: od 7.30 do 15.30

piątek – nieczynne
(dzień kancelaryjny)

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.
Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów
mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.