Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13

mgr Aleksandra Śniegoń

 

godziny przyjęć rodziców (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym):
poniedziałek od godz. 15.30 do 16.30

godziny przyjęć nauczycieli:
codziennie z wyjątkiem wtorku w godzinach pracy