Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13

mgr Aleksandra Śniegoń

 

godziny przyjęć rodziców (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym):
czwartek od godz. 15.30 do 16.30
piątek od godz. 8.30 do 9.30

godziny przyjęć nauczycieli:
codziennie z wyjątkiem wtorku w godzinach pracy