Ubezpieczenie

SZANOWNI RODZICE

Wzorem ubiegłego roku szkolnego, rodzice uczniów naszej szkoły we własnym zakresie dokonują wyboru firmy ubezpieczeniowej i ubezpieczają swoje dzieci od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.