Ogłoszenia


Zebranie Rady Rodziców (tzw. Jedynek) odbędzie się we wtorek 27 września o godz. 16.30 w sali 305 .


Harmonogram spotkań z rodzicami 19.09.2022 r. – 23.09.2022 r.

lp. oddział termin godzina sala
1 1A 22 września 17.00 224
2 1B 22 września 16.30 226
3 1C 21 września 16.00 228
4 2A 22 września 16.30 228
5 2B 21 września 16.45 226
6 2C 22 września 16.30 316
7 3A 21 września 16.30 314
8 3B 21 września 16.00 316
9 3C 19 września 16.00 224
10 4A 19 września 17:00 320
11 4B 22 września 16:00 327
12 4C 20 września 16:00 322
13 4D 22 września 16:00 305
14 5A 19 września 16.00 303
15 5B 20 września 16.00 330
16 5C 21 września 16:00 305
17 5D 21 września 17:15 235
18 6A 21 września 17:00 307
19 6B 20 września 16:30 303
20 6C 20 września 17.30 231
21 6D 20 września 17.30 224
22 7A 21 września 16:00 232
23 7OP 20 września 16:30 305
24 8A 20 września 17.15 307
25 8B 19 września 16.30 220
26 8C 20 września 16:00 226
27 8D 19 września 17:00 237
28 8E 21 września 17.00 224
29 8F 20 września 17:00 316

 


Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany… !

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, zapewnia mu się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Opieka zastępcza to prawdziwa praca z misją. Niełatwa, lecz dająca ogromne poczucie satysfakcji. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Stanowi ona alternatywę dla domów dziecka. Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo. Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – maksymalnie 1.189,00zł miesięcznie na każde dziecko są również uprawnieni do otrzymania dodatku wychowawczego na każde dziecko w wys. 500,00 zł miesięcznie (płatnych przez ZUS). Rodziny zastępcze mogą również liczyć na pomoc i wsparcie ze strony pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. Stworzenie rodziny zastępczej może być pierwszym krokiem do stworzenia w przyszłości zawodowej rodziny zastępczej. Jedno z rodziców zastępczych posiada wtedy status pracownika, a wychowywanie dzieci staje się pracą zawodową. Możesz zostać rodziną zastępczą, jeśli spełniasz poniższe warunki:
– masz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
– korzystasz w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
– nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej,
– nie jesteś chory na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem,
– masz odpowiednie warunki mieszkaniowe,
– posiadasz stałe źródło utrzymania,
– uzyskasz pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.
Każdy z kandydatów na rodzica zastępczego musi odbyć stosowne szkolenie oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków wymienionych powyżej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania rodziny zastępczej . Jeżeli zastanawiasz się nad stworzeniem rodziny zastępczej, jeżeli masz wątpliwości, czy możesz ją stworzyć lub czy sobie z tym poradzisz, albo wiesz, że tego właśnie chcesz przyjdź do nas. Zostań rodziną zastępczą dla Miasta Żory.

Zgłoś się do nas: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach ul. Ks. Przemysława 2

44-240 Żory tel. 32 4342412,32 4343713 czynne: pn-pt 7:30 – 15:30

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Żorach

Weronika Cębrzyna