Ogłoszenia


W imieniu Rady Rodziców informujemy:

W dniach 4 i 5 kwietnia 2022 roku do naszej szkoły przyjedzie FOTOGRAF.

Uczniowie klas  edukacji wczesnoszkolnej  oraz klas czwartych i szóstych  będą miały wykonywane zdjęcia w poniedziałek (4 kwietnia) ,

Uczniowie klas piątych, siódmych i ósmych – we wtorek (5 kwietnia)

Przedstawiamy Państwu ofertę zakładu fotograficznego.

Prosimy przygotować dzieci do sesji fotograficznych.

CENNIK ZDJĘĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo,
Pojawiło się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wprowadzające w klasach V – VIII naukę zdalną od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. Szczegółowe informacje organizacji poszczególnych klas w tym okresie otrzymają Państwo od wychowawców klas, do których uczęszcza Wasze dziecko.
Klasy I – IV przychodzą stacjonarnie do szkoły.
Wszelkie wątpliwości i zapytania proszę kierować do wychowawców.


W dniu 21.01.2022r w godzinach 10.00 – 14.00

w naszej szkole dyżur pełni

przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – p. Joanna Lindner.


Szanowni Państwo!

MEN, MZ i GiS podaje strony internetowe, na których można znaleźć informacje w sprawie szczepień:

http://szczepienia.pzh.gov.pl

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Wszystkich rodziców/opiekunów, którzy chcą zaszczepić swoje dzieci od 12 roku życia, informuję, że na szczepienie rodzic/opiekun może zgłosić się ze swoim dzieckiem do Galerii Wiślanka w następujących terminach:

 • 17 września godziny 15:00 – 19:00
 • 18 września godziny 10:00 – 16:00
 • 21 września godzina 15:00 – 19:00

Należy pamiętać o wypełnionym przez rodzica kwestionariuszu:


Zebrania z rodzicami – wrzesień 2021


List Ministra Edukacji na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022


 

               Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Uczniów klas pierwszych wraz z jednym rodzicem/opiekunem zapraszamy
na rozpoczęcie roku szkolnego  w dniu 1 września 2021 roku,
o godzinie 9.00 do sal:

1A – sala 422

1B – sala 415

   1C – sala korekcyjna

Uczniowie wraz z rodzicem/opiekunem wchodzą wejściem głównym. Uczeń może przyjść na rozpoczęcie z Rogiem Obfitości (inaczej Tyta).  

 

Pozostali uczniowie klas II – VIII przychodzą według poniższego harmonogramu:

 

godzina 9 :00

klasa 2a – sala 433

klasa 2b – sala 228

klasa 2c – sala 435

klasa 3a –sala 432

klasa 3b – sala 425

klasa 3c –  sala 226

uczniowie wchodzą wejściem od strony dawnego placu zabaw

 

godzina 10 :00

klasa 4a – sala  303

klasa 4b–  sala 314

klasa 4c –  sala  224

klasa 4d –  sala  237

uczniowie wchodzą – wejście segment C

 

godzina 10 :00

klasa 5a – sala  230

klasa 5b– sala 231

klasa 5c – sala 232

klasa 5d – sala 235

klasa 6a– sala 228

uczniowie wchodzą wejściem głównym

 

godzina 11 :00

klasa 7a – sala  307

klasa 7b– sala 220

klasa 7c – sala 226

klasa 7d – sala 312

klasa 7e – sala  237

klasa 7f – sala  327

uczniowie wchodzą wejściem głównym

 

godzina 11 :00

klasa 8a – sala  320

klasa 8b– sala 329

klasa 8c – sala 322

klasa 8d – sala 323

klasa 8e – sala  330

klasa 8f – sala  316

uczniowie wchodzą wejście – segment C.

 

Wszystkich zachęcam do zapoznania się z Regulaminem Bezpieczeństwa, umieszczonym na stronie internetowej naszej szkoły.

 
Ogłoszenie o konkursie dla dzieci i młodzieży na najciekawsze zdjęcia 2021


Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany… !

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, zapewnia mu się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Opieka zastępcza to prawdziwa praca z misją. Niełatwa, lecz dająca ogromne poczucie satysfakcji. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Stanowi ona alternatywę dla domów dziecka. Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo. Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – maksymalnie 1.131,00zł miesięcznie na każde dziecko. Mogą również liczyć na pomoc i wsparcie ze strony pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. Stworzenie rodziny zastępczej może być pierwszym krokiem do stworzenia w przyszłości zawodowej rodziny zastępczej. Jedno z rodziców zastępczych posiada wtedy status pracownika, a wychowywanie dzieci staje się pracą zawodową. Możesz zostać rodziną zastępczą, jeśli spełniasz poniższe warunki:
– masz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
– korzystasz w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
– nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej,
– nie jesteś chory na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem,
– masz odpowiednie warunki mieszkaniowe,
– posiadasz stałe źródło utrzymania,
– uzyskasz pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.
Każdy z kandydatów na rodzica zastępczego musi odbyć stosowne szkolenie oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków wymienionych powyżej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania rodziny zastępczej . Jeżeli zastanawiasz się nad stworzeniem rodziny zastępczej, jeżeli masz wątpliwości, czy możesz ją stworzyć lub czy sobie z tym poradzisz, albo wiesz, że tego właśnie chcesz przyjdź do nas. Zostań rodziną zastępczą dla Miasta Żory.

Zgłoś się do nas:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach
ul. Ks. Przemysława 2, 44-240 Żory
tel. 32 4342412,32 4343713
czynne: Pn. – Pt. 7:30 – 15:30

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żorach
Weronika Cębrzyna


Organizacja pracy szkoły od 21 maja 2021 r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

 1. W dniach 21, 24, 28 maja 2021 r. do szkoły przychodzą uczniowie z klas IV, V, 6A (wejściem głównym).
  • Pozostali uczniowie mają nauczanie zdalne z domu.
  • Uczniowie niepełnosprawni i mający problemy techniczne, internetowe piszą wnioski o możliwość nauki ze szkoły, tak jak do tej pory.
  • W szkole obowiązują procedury i zasady umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce po prawej stronie „Procedury”.
 2. Uczniowie klas ósmych w dniach 25, 26, 27 maja – mają w szkole egzamin ósmoklasisty. Pozostali uczniowie w tych dniach zgodnie ze szkolnym harmonogramem kalendarzowym mają wolne (nie mają lekcji) i pozostają w domach.
 3. Po egzaminach, w dniu 28 maja do uczących się klas IV, V, 6A systemem stacjonarnym dołączają klasy ósme.

Organizacja pracy szkoły w dniach 17, 18, 19, 20  maja 2021 r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Przedstawiam harmonogram powrotu do szkoły uczniów w naszej szkole od 17 maja 2021 r.:
1. Uczniowie wszystkich klas I – III nadal będą uczęszczać do szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji, stosując się do wytycznych:
– Wchodzą i wychodzą wejściem od strony boiska szkolnego (wszystkie klasy I – III).
– W szkole obowiązują procedury i zasady umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce po prawej stronie „Procedury”.
2. W dniach 17, 18, 19, 20 maja 2021 r. do szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji na zajęcia stacjonarne przychodzą uczniowie z klas 6B, 6C, 6D, 6E, 6F (wchodzą wejściem głównym) oraz wszystkie klasy VII (wchodzą wejściem w segmencie C).
– Pozostali uczniowie klas IV – VIII mają nauczanie zdalne z domu zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
– Uczniowie niepełnosprawni i mający problemy techniczne, internetowe piszą wnioski o możliwość nauki ze szkoły, tak jak do tej pory.
– W szkole obowiązują procedury i zasady umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce po prawej stronie „Procedury”.Organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Od 4 maja 2021 roku na podstawie Harmonogramu Powrotu Uczniów do Stacjonarnej Nauki w Szkołach i Placówkach zamieszczonego na stronie MEiN do szkoły wracają dzieci z klas I-III.  Zajęcia stacjonarne będą odbywać się według dotychczasowego obowiązującego planu lekcji z uwzględnieniem wszystkich wytycznych MEiN, GIS i MZ, obowiązującym reżimie sanitarnym oraz procedurami, regulaminem naszej szkoły.

Klasy IV – VIII nadal obowiązuje nauczanie zdalne od 4 do 16 maja 2021 r. z planem lekcyjnym podanym przez wychowawców. Od 17 do 30 maja uczniowie z tych klas będą uczyć się sposobem hybrydowym, a od 31 maja wszystkie klasy będą uczęszczać do szkoły sposobem stacjonarnym.

W okresie od 4 do 30 maja 2021 r. uczniowie z klas sportowych i mistrzostwa sportowego będą nadal uczęszczać na treningi w miejscu ich prowadzenia zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym. Szczegółowe informację zostaną przekazane przez wychowawców.


Organizacja pracy szkoły od 26 kwietnia 2021r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 roku uczniowie klas I – VIII kontynuują nauczanie zdalne z planem lekcyjnym podanym przez wychowawców. W klasach sportowych i mistrzostwa sportowego będą odbywać się zajęcia sportowe na terenie szkoły i hali sportowej MOSiR. Uczniowie, którzy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651 i 701) uwzględniającym zmiany z dnia 23.04.2021 r. będą przychodzić do szkoły ze względu na niepełnosprawność, zajęcia sportowe oraz nauczanie na terenie szkoły ze względu na problemy techniczne, internetowe zobowiązani są do stosowania wszystkich wytycznych MEiN, GIS, MZ, regulaminu, procedur naszej szkoły związanych z reżimem sanitarnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizacja pracy szkoły od 19 kwietnia 2021r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Od 19 do 25 kwietnia 2021 roku uczniowie klas I – VIII kontynuują nauczanie zdalne z planem lekcyjnym podanym przez wychowawców. W klasach sportowych i mistrzostwa sportowego zajęcia sportowe będą odbywać się na terenie szkoły i hali sportowej MOSiR. Uczniowie, którzy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. będą przychodzić do szkoły ze względu na niepełnosprawność, zajęcia sportowe oraz nauczanie na terenie szkoły ze względu na problemy techniczne, internetowe zobowiązani są do stosowania wszystkich wytycznych MEiN, GIS, MZ, regulaminu, procedur naszej szkoły związanych z reżimem sanitarnym.


Organizacja pracy szkoły od 22 marca do 16 kwietnia 2021r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Od poniedziałku, 22 marca br. do 11 kwietnia w naszej szkole w klasach od I do VIII będzie realizowana nauka w trybie zdalnym według dotychczasowego obowiązującego planu lekcji.
Uczniowie klas sportowych, mistrzostwa sportowego będą realizowały wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Organizacja pracy szkoły od 1 lutego do 19 marca 2021r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Od 1 lutego do 19 marca 2021 roku zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 28 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III kontynuują zajęcia stacjonarnie według dotychczasowego obowiązującego planu lekcji z uwzględnieniem wszystkich wytycznych MEiN, GIS i MZ, obowiązującym reżimie sanitarnym oraz procedurami, regulaminem naszej szkoły.

Klasy IV – VIII nadal obowiązuje nauczanie zdalne z planem lekcyjnym podanym przez wychowawców oraz w klasach sportowych i mistrzostwa sportowego będą odbywać się treningi. Szczegółowe informację zostaną przekazane przez wychowawców. 

 


 

Organizacja zajęć lekcyjnych od 18 stycznia 2021 roku w SP nr 13.

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I – III wracają do szkoły – zajęcia będą odbywać się stacjonarnie według dotychczasowego obowiązującego planu lekcji z uwzględnieniem wszystkich wytycznych MEiN, GIS i MZ, reżimu sanitarnego oraz procedurami, regulaminem naszej szkoły. 

Klasy IV – VIII nadal obowiązuje nauczanie zdalne z planem lekcyjnym, który zostanie podany przez wychowawców poprzez dziennik elektroniczny.  W klasach sportowych i mistrzostwa sportowego będą odbywać się treningi, które są niezbędne do dalszej realizacji zaplanowanych działań sportowych. 

Prosimy całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, administrację, obsługę szkoły oraz rodziców, opiekunów o zapoznanie się z organizacją pracy szkoły zamieszczoną procedurach, regulaminie szkoły na naszej stronie internetowej oraz przesłanej Państwu przez dziennik elektroniczny.

 


Ferie 2021

Od 4 do 15 stycznia wszyscy uczniowie  w Polsce mają FERIE ZIMOWE.

W tym roku rząd zdecydował się na zmianę i ogłoszenie ferii w jednym terminie dla całej Polski. Ma to związek z pandemią koronawirusa  i ma ułatwić pozostanie Wam oraz Waszym  rodzicom w domach. Ograniczenie przemieszczania spowolni nadmierne rozprzestrzenianie się wirusa.

Tegoroczne FERIE ZIMOWE, w większości, będziecie musieli spędzić głównie w domu.

Mamy nadzieję, że mimo to, spędzicie je radośnie i  twórczo. Nawet pozostając w domu, pamiętajcie o rozwadze i bezpieczeństwie.

Wszystkim NASZYM UCZNIOM  życzymy udanego wypoczynku !!!!!

Jeżeli będziecie  się nudzić,  możecie skorzystać z propozycji Ministerstwa Edukacji, które zaprasza Was do udziału w akcji  „Ferie bez nudy”.

 „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia!

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii. Będą na niej sukcesywnie umieszczane propozycje różnych aktywności. Informacje na ten temat znajdą się również na profilach MEN w mediach społecznościowych.