Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach 

w roku szkolnym 2021/2022:

 

Przewodnicząca: Agnieszka Świtacz

Zastępca przewodniczącej: Jakub Pucułek

Zarząd: Kacper Duliński, Emil Szady, Igor Stępiński

Opiekunowie SU: p. Ewa Szala, p. Beata Pilot


Z prac Samorządu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11 września odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli klas z Zarządem  i opiekunami Samorządu Szkolnego.

Celem spotkania było zaplanowanie działań Samorządu w roku szkolnym 2021/2022.

Przedstawiciele klas zgłaszali propozycje działań i imprez szkolnych, które zostały ustalone przez poszczególne zespoły klasowe na zajęciach z wychowawcami.

Zaprezentowane pomysły posłużyły do stworzenia planu pracy samorządu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za aktywność i ciekawe pomysły.

E. Szala i B. Pilot


6 września  2021 roku odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie przewodniczących klas SP 13 w Żorach z Zarządem  i opiekunami Samorządu Szkolnego.

Celem spotkania było zaopiniowanie terminarza dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zmian dokonanych w Statucie szkoły.

E. Szala i B. Pilot