Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13

mgr Aleksandra Śniegoń

 

Godziny przyjęć rodziców (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym)
każdy wtorek 15.30 – 16.30
lub uzgodnieniu indywidualnym.