Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13

mgr Aleksandra Grygierzec