EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju 2023 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny:

1.    Język polski – 23 maja 2022 r. (wtorek) – 9:00– czas trwania 120 minut

2.    Matematyka – 24 maja 2022 r. (środa) – 9:00 – czas trwania 100 minut

3.    Język obcy nowożytny – 25 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut.

Szczegółowe informacje na temat dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty znajdują się poniżej:

Komunikat o dostosowaniach.

Zalecamy zapoznanie się z podanymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminu  w maju, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 12,13,14 czerwca.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW