EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju 2022 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny:

  1. Język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – 9:00– czas trwania 120 minut
  2. Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – 9:00 – czas trwania 100 minut
  3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut.

 

Szczegółowe informacje na temat dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu znajdują się poniżej:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.pdf

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać ich w maju, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 13-15 czerwca.

Termin ogłaszania wyników  egzaminu ósmoklasisty – 1 lipca 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty 2022:

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego,

Uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),

W arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,

W arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,

W przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,

W przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).