Rzecznik praw ucznia

RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13

Jest pani Halina Laskowska