Świetlica szkolna

Procedura naboru uczniów do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach

Świetlica szkolna

czynna od poniedziałku do piątku

od 7.00 do 16.00

Wychowawcy świetlicy 
mgr Ilona Jelonek
mgr Aleksandra Duda

Kodeks wychowanka świetlicy szkolnej

 1. W świetlicy jesteśmy po to, aby pilnie i systematycznie się uczyć, miło i przyjemnie oraz bezpiecznie spędzać czas wolny.
 2. Szanujemy rzeczy własne i kolegów.
 3. Bierzemy czynny udział w zajęciach świetlicowych i przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć.
 4. Dbamy o porządek w sali; tornistry, gry i zabawki kładziemy w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkujemy swoje miejsce pracy.
 5. Nie przeszkadzamy nauczycielom w prowadzeniu zajęć, koleżankom i kolegom
  w pracy i zabawie. Staramy się cicho pracować i bawić.
 6. Nie wychodzimy z sali bez zgody nauczyciela. W czasie zabaw na boisku szkolnym nie oddalamy się od nauczyciela i grupy. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa ustalonych wcześniej z nauczycielem.
 7. Przezwyciężamy błędy i pracujemy nad swoim charakterem.

Ramowy plan dnia świetlicy

7.00 – 11.30

Dowolne gry i zabawy. Przygotowanie się do lekcji. Budowle z klocków.
Zajęcia plastyczno-techniczne. Zajęcia zorganizowane zgodne z tematem tygodnia.

11.30 – 14.30

Obiad. Odrabianie zadania domowego. Zajęcia zorganizowane zgodne z tematem tygodnia: pogadanki, kwadrans z książką, filmy edukacyjne, zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy muzyczno-ruchowe.

14.30 – 16.00

Zabawy w kącikach zainteresowań. Dowolne gry i zabawy.

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności dzieci.

 

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej 

Procedura naboru uczniów do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach

Z życia świetlicy 2018/2019

Dzień Przedszkolaka w świetlicy szkolnej

W dniu 20 września obchodzono Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji Świetliki zaprosiły młodszych kolegów i koleżanki z Przedszkola 23 im. Lucyny Krzemienieckiej na wspólne zabawy w kole i tańce. Nasi sąsiedzi, którzy mają salę obok naszej świetlicy, świetnie się bawili i dotrzymywali kroku w tańcu szkolnym kolegom. Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły

Tradycyjnie we wrześniu w świetlicy szkolnej dzieci wzięły udział w cyklu zajęć dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach. Obejrzały film z instrukcją przechodzenia przez pasy przygotowany przez Komendę Policji pt. „Bezpieczna droga do szkoły”. Poznały Niestraszki – komputerowe wesołe stworki, które poprzez zabawę i edukacyjne gry i piosenki uczą dzieci odpowiednich zachowań. Wzięły także udział w zabawach ruchowych, pogadankach, grach edukacyjnych. Na koniec Świetliki mogły się wykazać zdobytą wiedzą, odpowiadając na trudne pytania oraz wykonując prace plastyczno-techniczne „Droga” oraz „Projekt ubranka z elementami odblaskowymi dla Niestraszka”. Najbardziej aktywne Świetliki – Marcelina Szot, Angelika Radziszewska, Kinga Świderska, Maja Włodarczyk – otrzymały dyplomy za mistrzostwo w poruszaniu się po drodze i drobne upominki.

Pasowanie na Świetlika

3 października w szkolnym Figielku odbyło się pasowanie na Świetlika. Wszyscy uczniowie klas I, którzy uczęszczają na świetlicę szkolną, musieli:

 • wykazać się sprawnością fizyczną, pokonując tor przeszkód,
 • zjeść cytrynkę z uśmiechem
 • wykazać się znajomością Kodeksu Wychowanka Świetlicy Szkolnej

Następnie dzieci złożyły uroczyste ślubowanie i otrzymały drobne upominki na pamiątkę tego wydarzenia. Teraz dumnie mogą posługiwać się tytułem Świetlika.

Dzieci listy piszą

9 października obchodzimy Światowy Dzień Poczty. Z tej okazji świetlica szkolna zorganizowała „Tydzień Pisania Listów”. W trakcie zajęć dzieci rozmawiały o pracy listonosza i innych pracowników poczty, prześledziły wędrówkę listu od nadawcy do adresata,omówiły zasady pisania pocztówek i listów. W części plastycznej zajęć świetliki mogły wykonać koperty i kolorowe pocztówki oraz napisać listy z miłymi życzeniami dla kolegów i koleżanek ze świetlicy.Wszystkie pocztówki i listy można było wrzucić do specjalnej skrzynki pocztowej, którą przygotowała Nina Garboś z klasy 1c wraz z mamą. Wielką radość sprawiło dzieciom otwieranie skrzynki pocztowej i rozdawanie listów, a otrzymane przesyłki wywołały uśmiech.

Projekt Czytelniczy „Kwadrans z książką!”

Głównym założeniem projektu jest przyzwyczajenie dzieci do częstego, choćby krótkiego kontaktu z książką. Systematyczne czytanie dziecku jest najskuteczniejszą metodą wychowania młodego czytelnika. W związku z tym w ramach popołudniowych zajęć świetlicowych nauczyciele lub chętni uczniowie co najmniej przez kwadrans czytają fragmenty wybranych książek. Następnie uczniowie wraz z nauczycielem omawiają treść utworu i dzielą się wrażeniami. Literatura jest też inspiracją do dalszych działań – zabaw teatralnych, plastycznych, muzycznych czy ruchowych. W ten sposób książka budzi w dzieciach pozytywne emocje i chętnie uczestniczą w kolejnych zajęciach z cyklu.

Klub Miłośników Gier Planszowych

W świetlicy szkolnej w ramach współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu powstał Klubu Miłośników Gier Planszowych. W środowe popołudnia świetliki wraz z wolontariuszkami z klas starszych – Natalią, Julią i Martyną – rozpoczynają pełne emocji rozgrywki. Ale gry planszowe nie tylko gwarantują świetną zabawę, przede wszystkim rozwijają umiejętność logicznego myślenia, planowania, strategii oraz zdrowej rywalizacji. Są też doskonałą alternatywą dla gier komputerowych i pozwalają w interesujący sposób spędzić czas wolny.