KONKURSY

Drodzy Uczniowie!
Zapraszamy Was do udziału w konkursie z okazji Tygodnia Bibliotek.
Tytuł: „Bajkowa krzyżówka”
• Organizator (kto?): p. E.Guznowska
• Termin (kiedy?): do 21 maja (godz.14.00)
• Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
• Dodatkowe informacje: Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie krzyżówki, której hasła związane są ze światem baśni i legend, a przedstawione są w rymowanej formie.
– Formularz krzyżówki można pobrać w bibliotece szkolnej lub pobrać ze strony internetowej
naszej biblioteki i wydrukować.
– Rozwiązaną i podpisana krzyżówkę należy dostarczyć do szkolnej biblioteki
lub przesłać mailem jej czytelne zdjęcie, na adres e-mail: biblioteka.sp13zory@interia.pl


Drodzy Uczniowie!
Zapraszamy Was do udziału w konkursie z języka angielskiego.

Tytuł: Picture Dictionary.

 • Organizator (kto?): p. A. Maroszek
 • Termin (kiedy?): do 24 maja (poniedziałek)
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje: Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim, np. słowo „coffee” wykonane z ziaren kawy.
 • Format: A4 lub A3.
 • Technika plastyczna: dowolna.
  • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
  • Praca konkursowa musi być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).
  • Kryteria oceny pracy: poprawność językowa, pomysłowość, estetyka pracy, samodzielność
  • Po terminie prace nie będą przyjmowane.

Drodzy Uczniowie!
Zapraszamy Was do udziału w konkursie kaligraficznym.

Tytuł: „Piórem i pazurem – mistrz kaligrafii”

 • Organizator (kto?): p. N. Kamińska, p. E. Lepczyńska,
 • Termin (kiedy?): do 17 maja
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:
  – Uczniowie biorący udział w konkursie dostarczają kaligraficznie przepisany fragment zaproponowanego tekstu.
  – Uczeń przepisuje tekst, z zachowaniem zasad kaligrafii, starannie, stosując się do reguł ortograficznych. Tekst do odbioru u wychowawców klas.

Drodzy Uczniowie!
Zapraszamy Was do udziału w Konkursie historycznym z okazji setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego,

Tytuł: „Ślady powstań śląskich w Żorach i okolicy”

 • Organizator (kto?): p. B. Durczok , p. B. Pilot
 • Termin (kiedy?): do 14.05. 2021r
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 4 -8
 • Dodatkowe informacje:
  Rysunek lub osobiście wykonane zdjęcie miejsca lub obiektu przypominającego o powstaniach  śląskich, które miały miejsce na Górnym Śląsku w latach 1919 – 1921
  – Forma pracy: rysunek lub zdjęcie
  – Prace konkursowe powinny zawierać informację o przedstawionym obiekcie
  (co zdjęcie lub rysunek przedstawia).

Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć na dyżurce.


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Rejonowym Konkursie  Plastycznym z okazji Roku św. Józefa

Tytuł: Obrazy z życia św. Józefa”

 • Koordynator (kto?): H. Laskowska , p. A. Kamela
 • Termin (kiedy?): poniedziałek -26 kwietnia
 • Adresat: (dla kogo?):Uczniowie klas 1-8

Dodatkowe informacje:  Należy wykonać pracę plastyczną związaną z życiem  świętego Józefa.

Format pracy: A-4.

Technika:  uczniowie klas 1 – 4 pracę wykonują : farbami, kredkami, pastelami,
zaś  uczniowie klas 5- 8  węglem, ołówkiem, kredkami, pastelami.
(W pracy plastycznej nie umieszczamy żadnych napisów).

– Przy ocenie prac, będą brane pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, pracochłonność,  estetyka, myśl przewodnia pracy.

Pracę zabezpieczoną przed zniszczeniem i podpisaną na odwrocie ( imię, nazwisko, klasa) zostawiamy na dyżurce przy wejściu  do szkoły .

 


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie na Opowiadacza legend, mitów, baśni i…

Tytuł: „Opowiadacz legend, mitów, baśni  i…”.

 • Organizator (kto?): A. Gajdzik i p. K. Kwiatkowska
 • Termin (kiedy?): poniedziałek -19 kwietnia (Dokładna godzina przesłuchania zostanie  ustalona indywidualnie)
 • Adresat: (dla kogo?):Uczniowie klas 4-8
 • Dodatkowe informacje: Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności retorycznych i autoprezentacji uczniów, uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej.

Zgłoszeń można dokonywać przez dziennik elektroniczny u organizatorek konkursu.
– Należy przygotować streszczenie dowolnego utworu (np. legendy, mitu, baśni), opanować je pamięciowo i przedstawić podczas przesłuchania.
– Występ nie powinien przekraczać 5 minut. Uczestnicy zostaną ocenieni pod kątem poprawności merytorycznej, językowej, wrażenia artystycznego
– Zachęcamy do udziału. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

 


Konkurs Samorządu Uczniowskiego!

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
Samorząd Szkolny zaprasza uczniów do wzięcia udziału
w konkursie z nagrodami na świąteczną pisankę.

 

 

Tytuł: Najpiękniejsza pisanka

 • Organizator (kto?): Samorząd Szkolny, E. Szala, B. Pilot
 • Termin (kiedy?): 25 III 2021
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8 SP
 • Dodatkowe informacje: Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć na dyżurce przy wejściu do szkoły.

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w  Powiatowym konkursie plastycznym w ramach projektu  „Patriotyzm na co dzień i od święta – VII edycja wiosenna”.

 

Tytuł:  „Żory wiosną”

 • Koordynator (kto?): Kornelia Dąbrowska
 • Termin (kiedy?): do 22 kwietnia
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje: Uczniowie kl. 1-3 pracę dostarczają do wychowawców, zaś uczniowie kl. 4-8 do nauczycieli plastyki.

Format pracy:  A4 w poziomie, forma płaska

Technika: rysunek, malarstwo.

-Materiały: blok techniczny, karton, brystol; ołówki, długopisy kolorowe, żelopisy, pióro; kredki ołówkowe, mazaki, farby.

Uwaga: zakaz używania brokatu.

Do każdej pracy powinny być dołączone:

 1. załącznik nr 1 – metryczka
 2. załącznik nr 2 – klauzula informacyjna i oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z datą i własnoręcznym podpisem rodzica lub przedstawiciela ustawowego

-Szczegóły konkursu na stronie internetowej głównego Organizatora cer-zory.pl

 

 


Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi.

Tytuł: „Zabawka z recyklingu”.

 • Organizator (kto?): p. M. Karwot, M. Mikula i p. E. Lepczyńska
 • Termin (kiedy?): do 15 kwietnia
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-3
 • Dodatkowe informacje:   

Należy wykonać pracę przestrzenną według własnego pomysłu na temat: przydatna ( użyteczna) rzecz lub zabawka. 

-Połączenie materiałów z recyklingu (puszek, kartonów, butelek) 

zależy od wyobraźni uczestników. 

-Pracy należy nadać: tytuł lub opisać do czego jest przeznaczona.

-Pracę odpowiednio zabezpieczoną należy przynieść do wychowawcy

 danej klasy.


 

Drodzy Uczniowie !

Z okazji Dnia Logopedy zapraszamy do udziału w konkursie literackim na najciekawsze opowiadanie twórcze.

 

Tytuł:Moc słów”

 • Organizator (kto?): p. A. Przebinda
 • Termin (kiedy?): do 12 kwietnia br.
 • Adresat (dla kogo?):Uczniowie klas 4-8 SP
 • Dodatkowe informacje: Należy napisać opowiadanie, w którym pokażesz jak ważna jest mowa; jak można w dobry sposób wykorzystać w życiu jej dar.  Daj komuś nadzieję, może z kimś lub czymś się pożegnaj.  A może stwórz własny kawałek świata.

Śmiało! Młodzi literaci: Do piór!

– Opowiadanie musi liczyć co najmniej 200 słów                                                           

– Pracę prześlij na adres mailowy: pedagog.psycholog.sp13zory@gmail.com

 


 

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym z okazji nadchodzących Świąt  Wielkanocnych

Tytuł: „Kartka wielkanocna”.

Organizator (kto?): p. I.Jelonek, E.Gawron, I.Siemianowska

Termin (kiedy?): do 22  marca br.

Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8 SP

Format: dowolny

Technika: dowolna (np. rysunek ,wyklejanka, wydzieranka…)

Konkurs będzie rozstrzygnięty w 2 kategoriach wiekowych (kl.1-3 i kl.4-8). Przy ocenie kartek, będą brane pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, pracochłonność, estetyka, zgodność z tematem konkursu.

 

Kartki zabezpieczone przed zniszczeniem i dodatkowo opisane na małej karteczce (kto jest autorem pracy i z której klasy) zostawiamy na dyżurce przy wejściu do szkoły.


 

Drodzy uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie polsko-angielskim READ ON!

Tytuł:  Konkurs polsko-angielski READ ON!

 • Organizator ( kto?): p. Katarzyna Kołodziej-Daciuk, Katarzyna Kwiatkowska
 • Termin ( kiedy?): do 29 marca br
 • Adresat (dla kogo?):Uczniowie klas 4-5 SP
 • Dodatkowe informacje: Konkurs przeprowadzony zostanie  w formie on- line

Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 15.03.2021r. u organizatorów.

Szczegółowe informacje zostały przekazane uczniom przez dziennik.

 


 

 

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym z okazji 8 rocznicy pontyfikatu Papieża Franciszka.        

Tytuł: „Kartka dla Papieża”.

 • Organizator (kto?): p. H. Laskowska i p. A. Kamela
 • Termin (kiedy?): do 8 marca br.
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8 SP
 • Dodatkowe informacje: Należy wykonać kartkę dla papieża Franciszka z okazji 8 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową.

Format: maksymalnie A4

Technika:  dowolna (np. rysunek ,wyklejanka, wydzieranka…)

Konkurs będzie rozstrzygnięty w 2 kategoriach wiekowych (kl.1-3 i kl.4-8). Przy ocenie prac, będą brane pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, pracochłonność, estetyka, zgodność z tematem konkursu.

Najpiękniejsza Kartka wraz z życzeniami, zostanie wysłana do Papieża Franciszka.

Kartki zabezpieczone przed zniszczeniem i dodatkowo opisane na małej karteczce ( kto jest autorem pracy i z której klasy) zostawiamy na dyżurce przy wejściu do szkoły.

 


 

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym

Tytuł: „Najpiękniejsza mandala”

 • Organizator (kto?): A. Przebinda, p. B. Pietrzak, p. I. Polak
 • Termin (kiedy?): od 24 lutego do 22 marca
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje: Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej – mandali – na wzorze własnym lub gotowym.

– Technika: wykonania pracy jest dowolna, jej wykonanie (wypełnienie) zależy tylko od wyobraźni uczestnika. – Mandali należy nadać także tytuł – może to być określenie uczuć, które towarzyszyły uczestnikowi podczas wykonywania pracy.

– Zdjęcia prac należy przesyłać do 22 marca na adres mailowy: pedagog.psycholog.sp13zory@gmail.com

 


 

Konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (dla klas 4-8)

Tytuł: „Komputerowe zawody” – szkolny konkurs informatyczno-graficzny dla uczniów klas 4-8

Organizator (Kto?): p. Edyta Guznowska

Termin (Kiedy?): od 9 do 26 lutego 2021 r.

Adresat (Dla kogo?): Uczniowie klas 4-8 SP-13

Dodatkowe Informacje:

 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy graficznej z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego, przedstawiającej tematykę wykorzystania komputera i Internetu w życiu człowieka – na przykład sytuacje związane z pracą, nauką, odpoczynkiem i relaksem.
 • Technika wykonania pracy – praca graficzna, wykonana na komputerze w dowolnym programie graficznym (np. Paint, Gimp itp.).
 • Format pracy wydruk wielkości A4 lub plik graficzny, zapisany w wersji elektronicznej w jednym z formatów: .jpg, .png, lub .bmp.
 • Podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać elektroniczna wersję pracy na adres: sp13zory@interia.pl
 • Więcej informacji na stronie: http://biblioteka.sp13zory.pl/wydarzenia-biblioteczne/konkursy/komputerowe-zawody/

 


 

Konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (dla klas 1-3)

Tytuł: „Komputerowe możliwości” – szkolny konkurs informatyczno-plastyczny dla uczniów klas 1-3

Organizator (Kto?): p. Edyta Guznowska

Termin (Kiedy?): od 9 do 26 lutego 2021 r.

Adresat (Dla kogo?): Uczniowie klas 1-3 SP-13

Dodatkowe Informacje:

 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej tematykę wykorzystania komputera i Internetu w życiu człowieka – na przykład sytuacje związane z pracą, nauką, odpoczynkiem, relaksem itp.
 • Technika i format pracy jest dowolny i zależy od pomysłowości uczestnika konkursu.
 • Podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać zdjęcie pracy na adres: sp13zory@interia.pl
 • Więcej informacji na stronie: http://biblioteka.sp13zory.pl/wydarzenia-biblioteczne/konkursy/komputerowe-mozliwosci/