PRZED NAMI


 

 

Drodzy Uczniowie !

Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym z okazji 8 rocznicy pontyfikatu Papieża Franciszka.        

Tytuł: „Kartka dla Papieża”.

 • Organizator (kto?): p. H. Laskowska i p. A. Kamela
 • Termin (kiedy?): do 8 marca br.
 • Adresat (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8 SP
 • Dodatkowe informacje: Należy wykonać kartkę dla papieża Franciszka z okazji 8 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową.

Format: maksymalnie A4

Technika:  dowolna (np. rysunek ,wyklejanka, wydzieranka…)

Konkurs będzie rozstrzygnięty w 2 kategoriach wiekowych (kl.1-3 i kl.4-8). Przy ocenie prac, będą brane pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, pracochłonność, estetyka, zgodność z tematem konkursu.

Najpiękniejsza Kartka wraz z życzeniami, zostanie wysłana do Papieża Franciszka.

Kartki zabezpieczone przed zniszczeniem i dodatkowo opisane na małej karteczce ( kto jest autorem pracy i z której klasy) zostawiamy na dyżurce przy wejściu do szkoły.

 


 

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym

Tytuł: „Najpiękniejsza mandala”

 • Organizator (kto?): A. Przebinda, p. B. Pietrzak, p. I. Polak
 • Termin (kiedy?): od 24 lutego do 10 marca
 • Adresat: (dla kogo?): Uczniowie klas 1-8
 • Dodatkowe informacje: Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej – mandali – na wzorze własnym lub gotowym.

– Technika: wykonania pracy jest dowolna, jej wykonanie (wypełnienie) zależy tylko od wyobraźni uczestnika. – Mandali należy nadać także tytuł – może to być określenie uczuć, które towarzyszyły uczestnikowi podczas wykonywania pracy.

– Zdjęcia prac należy przesyłać do 10 marca na adres mailowy: pedagog.psycholog.sp13@gmail.com

 


 

Konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (dla klas 4-8)

Tytuł: „Komputerowe zawody” – szkolny konkurs informatyczno-graficzny dla uczniów klas 4-8

Organizator (Kto?): p. Edyta Guznowska

Termin (Kiedy?): od 9 do 26 lutego 2021 r.

Adresat (Dla kogo?): Uczniowie klas 4-8 SP-13

Dodatkowe Informacje:

 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy graficznej z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego, przedstawiającej tematykę wykorzystania komputera i Internetu w życiu człowieka – na przykład sytuacje związane z pracą, nauką, odpoczynkiem i relaksem.
 • Technika wykonania pracy – praca graficzna, wykonana na komputerze w dowolnym programie graficznym (np. Paint, Gimp itp.).
 • Format pracy wydruk wielkości A4 lub plik graficzny, zapisany w wersji elektronicznej w jednym z formatów: .jpg, .png, lub .bmp.
 • Podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać elektroniczna wersję pracy na adres: sp13zory@interia.pl
 • Więcej informacji na stronie: http://biblioteka.sp13zory.pl/wydarzenia-biblioteczne/konkursy/komputerowe-zawody/

 


 

Konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (dla klas 1-3)

Tytuł: „Komputerowe możliwości” – szkolny konkurs informatyczno-plastyczny dla uczniów klas 1-3

Organizator (Kto?): p. Edyta Guznowska

Termin (Kiedy?): od 9 do 26 lutego 2021 r.

Adresat (Dla kogo?): Uczniowie klas 1-3 SP-13

Dodatkowe Informacje:

 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej tematykę wykorzystania komputera i Internetu w życiu człowieka – na przykład sytuacje związane z pracą, nauką, odpoczynkiem, relaksem itp.
 • Technika i format pracy jest dowolny i zależy od pomysłowości uczestnika konkursu.
 • Podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać zdjęcie pracy na adres: sp13zory@interia.pl
 • Więcej informacji na stronie: http://biblioteka.sp13zory.pl/wydarzenia-biblioteczne/konkursy/komputerowe-mozliwosci/