Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory

Rekrutacja procedury 2021_2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy do klasy I ogólnodostępnej na rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Sportowymi  i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach ogłasza nabór do klasy I:

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  • dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym
  • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców
    (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu 03.02.2021 – 26.02.2021 na podstawie zgłoszenia – druk dostępny w sekretariacie lub na stronie szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły w terminie 01.03.2021r – 23.04.2021r. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Żory. Druk wniosku dostępny w sekretariacie lub na stronie szkoły.

–> pobierz            Zgłoszenie do szkoły obwodowej

–> pobierz            Wniosek do szkoły poza obwodem – SP-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy do klas sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Sportowymi  i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach ogłasza nabór do klas:

  • I ogólnorozwojowej
  • IV o profilu piłka nożna
  • IV o profilu piłka ręczna

Zapisy w sekretariacie szkoły

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod numerem 32 4357492

Harmonogram naboru do klas sportowych i mistrzostwa sportowego o profilu piłka ręczna i piłka nożna

–> pobierz (*.doc)            zał.3 – wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy – oddziału sportowego 

–> pobierz (*.pdf)            zał.3 – wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy – oddziału sportowego

–> pobierz (*.doc)            zał.4wniosek o przyjęcie do klasy ………….oddziału sportowego/SMS o profilu piłka nożna/piłka ręczna

–> pobierz (*.pdf)            zał.4wniosek o przyjęcie do klasy ………….oddziału sportowego/SMS o profilu piłka nożna/piłka ręczna

 

 

 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej,
o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

Próby sprawności fizycznej:
klasa I ogólnorozwojowa – 08.06.2021 wtorek godzina 16:30 – SP13 (sala gimnastyczna)
klasa IV o profilu piłka ręczna – 08.06.2021 godzina 17:00 – SP13 (sala gimnastyczna)
klasa IV o profilu piłka nożna – 07.06.2021 godzina 16:30 – SP 13 (boisko szkolne)