RODO

Klauzula informacyjna Rodo

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny, Nauczycielu

Przypominamy cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 z siedzibą w Żorach,
os. Pawlikowskiego 40,44-240 Żory.

W szkole jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Inspektor Ochrony Danych– e-mail: aleksandra@eduodo.pl

W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole oraz w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przetwarzamy podane dane osobowe.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

Możecie Państwo: mieć dostęp do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii,wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy, poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy, przenieść dane

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka? Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka? Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,  a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować? Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych (Jakub Salamon), z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa nr 3, os. 700 – lecia Żor 16, 44-240 Żory lub pocztą elektroniczną, na adres: sp3com@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.