Zadania i rola Rzecznika Praw Dziecka

Zadania i rola Rzecznika Praw Dziecka-Ucznia w szkole:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
 • Propagowanie praw ucznia i dziecka.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 • Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i uszanować prawa innych).
 • Prowadzenie negocjacji między nauczycielem a uczniem.

Sposoby działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg.
 • Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym.
 • Współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w szkole.

Uprawnienia Rzecznika:

 • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujšcych regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.