Ogłoszenia


Organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Od 4 maja 2021 roku na podstawie Harmonogramu Powrotu Uczniów do Stacjonarnej Nauki w Szkołach i Placówkach zamieszczonego na stronie MEiN do szkoły wracają dzieci z klas I-III.  Zajęcia stacjonarne będą odbywać się według dotychczasowego obowiązującego planu lekcji z uwzględnieniem wszystkich wytycznych MEiN, GIS i MZ, obowiązującym reżimie sanitarnym oraz procedurami, regulaminem naszej szkoły.

Klasy IV – VIII nadal obowiązuje nauczanie zdalne od 4 do 16 maja 2021 r. z planem lekcyjnym podanym przez wychowawców. Od 17 do 30 maja uczniowie z tych klas będą uczyć się sposobem hybrydowym, a od 31 maja wszystkie klasy będą uczęszczać do szkoły sposobem stacjonarnym.

W okresie od 4 do 30 maja 2021 r. uczniowie z klas sportowych i mistrzostwa sportowego będą nadal uczęszczać na treningi w miejscu ich prowadzenia zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym. Szczegółowe informację zostaną przekazane przez wychowawców.


Organizacja pracy szkoły od 26 kwietnia 2021r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 roku uczniowie klas I – VIII kontynuują nauczanie zdalne z planem lekcyjnym podanym przez wychowawców. W klasach sportowych i mistrzostwa sportowego będą odbywać się zajęcia sportowe na terenie szkoły i hali sportowej MOSiR. Uczniowie, którzy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651 i 701) uwzględniającym zmiany z dnia 23.04.2021 r. będą przychodzić do szkoły ze względu na niepełnosprawność, zajęcia sportowe oraz nauczanie na terenie szkoły ze względu na problemy techniczne, internetowe zobowiązani są do stosowania wszystkich wytycznych MEiN, GIS, MZ, regulaminu, procedur naszej szkoły związanych z reżimem sanitarnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizacja pracy szkoły od 19 kwietnia 2021r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Od 19 do 25 kwietnia 2021 roku uczniowie klas I – VIII kontynuują nauczanie zdalne z planem lekcyjnym podanym przez wychowawców. W klasach sportowych i mistrzostwa sportowego zajęcia sportowe będą odbywać się na terenie szkoły i hali sportowej MOSiR. Uczniowie, którzy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. będą przychodzić do szkoły ze względu na niepełnosprawność, zajęcia sportowe oraz nauczanie na terenie szkoły ze względu na problemy techniczne, internetowe zobowiązani są do stosowania wszystkich wytycznych MEiN, GIS, MZ, regulaminu, procedur naszej szkoły związanych z reżimem sanitarnym.


Organizacja pracy szkoły od 22 marca do 16 kwietnia 2021r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Od poniedziałku, 22 marca br. do 11 kwietnia w naszej szkole w klasach od I do VIII będzie realizowana nauka w trybie zdalnym według dotychczasowego obowiązującego planu lekcji.
Uczniowie klas sportowych, mistrzostwa sportowego będą realizowały wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Organizacja pracy szkoły od 1 lutego do 19 marca 2021r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie!

Od 1 lutego do 19 marca 2021 roku zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 28 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III kontynuują zajęcia stacjonarnie według dotychczasowego obowiązującego planu lekcji z uwzględnieniem wszystkich wytycznych MEiN, GIS i MZ, obowiązującym reżimie sanitarnym oraz procedurami, regulaminem naszej szkoły.

Klasy IV – VIII nadal obowiązuje nauczanie zdalne z planem lekcyjnym podanym przez wychowawców oraz w klasach sportowych i mistrzostwa sportowego będą odbywać się treningi. Szczegółowe informację zostaną przekazane przez wychowawców. 

 


 

Organizacja zajęć lekcyjnych od 18 stycznia 2021 roku w SP nr 13.

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I – III wracają do szkoły – zajęcia będą odbywać się stacjonarnie według dotychczasowego obowiązującego planu lekcji z uwzględnieniem wszystkich wytycznych MEiN, GIS i MZ, reżimu sanitarnego oraz procedurami, regulaminem naszej szkoły. 

Klasy IV – VIII nadal obowiązuje nauczanie zdalne z planem lekcyjnym, który zostanie podany przez wychowawców poprzez dziennik elektroniczny.  W klasach sportowych i mistrzostwa sportowego będą odbywać się treningi, które są niezbędne do dalszej realizacji zaplanowanych działań sportowych. 

Prosimy całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, administrację, obsługę szkoły oraz rodziców, opiekunów o zapoznanie się z organizacją pracy szkoły zamieszczoną procedurach, regulaminie szkoły na naszej stronie internetowej oraz przesłanej Państwu przez dziennik elektroniczny.

 


Ferie 2021

Od 4 do 15 stycznia wszyscy uczniowie  w Polsce mają FERIE ZIMOWE.

W tym roku rząd zdecydował się na zmianę i ogłoszenie ferii w jednym terminie dla całej Polski. Ma to związek z pandemią koronawirusa  i ma ułatwić pozostanie Wam oraz Waszym  rodzicom w domach. Ograniczenie przemieszczania spowolni nadmierne rozprzestrzenianie się wirusa.

Tegoroczne FERIE ZIMOWE, w większości, będziecie musieli spędzić głównie w domu.

Mamy nadzieję, że mimo to, spędzicie je radośnie i  twórczo. Nawet pozostając w domu, pamiętajcie o rozwadze i bezpieczeństwie.

Wszystkim NASZYM UCZNIOM  życzymy udanego wypoczynku !!!!!

Jeżeli będziecie  się nudzić,  możecie skorzystać z propozycji Ministerstwa Edukacji, które zaprasza Was do udziału w akcji  „Ferie bez nudy”.

 „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia!

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii. Będą na niej sukcesywnie umieszczane propozycje różnych aktywności. Informacje na ten temat znajdą się również na profilach MEN w mediach społecznościowych.