Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

 

Zapraszamy na stronę internetową MKS Żorywww.mkszory.futbolowo.pl

 

 

 

Klasy sportowe piłki nożnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory w ramach zawartej umowy ściśle współpracuje z SP-13 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach na os.Pawlikowskiego.

Współpraca dotyczy organizacji, powoływania i prowadzenia klas sportowych piłki nożnej chłopców w SP13. Klasy są powoływane i tworzone w Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 6 w Od września 2011r. są to klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) w SP 13 Żory.