Stołówka szkolna

UWAGA !!

Prosimy rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej o podpisanie i odbiór umów żywieniowych u intendentki w godzinach 7.00-15.00.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie, których rodzice wystąpią z wnioskiem o zawarcie „umowy o świadczenie usług żywieniowych” Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły, u intendentki i tutaj !

CENA OBIADU 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 13  –  4,50 zł.

Pracownik Szkoły Podstawowej Nr 13  –  10,10 zł.

NIE PRZYJMUJEMY GOTÓWKI ZA OBIADY

Należność za obiady płatna z góry przelewem na konto szkoły:

80 1050 1676 1000 0022 8243 3859

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z obowiązkiem stosowania m.in. przez placówki szkolne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które mówi o obowiązku przekazywania konsumentom informacji na temat obecnych w serwowanej żywności składników lub innych substancji mogących powodować alergie nietolerancji, zamieszczamy do ogólnego zapoznania się wyciąg z w/w rozporządzenia, tj.

Wykaz substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne;

2. Skorupiaki i produkty pochodne;

3. Jaja i produkty pochodne;

4. Ryby i produkty pochodne;

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

6. Soja i produkty pochodne;

7Mleko i produkty pochodne, (łącznie z laktozą );

8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia, a także produkty pochodne;

9. Seler i produkty pochodne;

10. Gorczyca i produkty pochodne;

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia ;

13. Łubin i produkty pochodne;

14. Mięczaki i produkty pochodne.

ZGŁASZANIE I REZYGNACJA Z OBIADU W DANYM DNIU OD GODZ. 7:30 DO 9:00 LUB DZIEŃ WCZEŚNIEJ

W PRZYPADKU BRAKU ZGŁOSZENIA REZYGNACJI, NIE ZWRACAMY NALEŻNEJ KWOTY.