Ubezpieczenie

SZANOWNI RODZICE

Wzorem ubiegłego roku szkolnego, rodzice uczniów naszej szkoły we własnym zakresie dokonują wyboru firmy ubezpieczeniowej i ubezpieczają swoje dzieci od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

ZAKUPU UBEZPIECZENIA NALEŻY DOKONAĆ NAJLEPIEJ DO 31.08.2020r. BY UNIKNĄĆ PRZERWY W OCHRONIE UBEZPIECZENIOWEJ.

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA ROZPOCZYNA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ OD DNIA NASTĘPNEGO PO WPŁACENIU SKŁADKI.            

Komunikat_kontynuacja_placowka_GENERALI

Oferta_dziecko_szkola_40057

Propozycja ubezpieczenia InterRisk