Harmonogram konsultacji

TERMINY KONSULTACJI  OGÓLNYCH Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2018/19

Szkoła        Podstawowa  nr 13   klasy  I-III

13. 09. 2018 r.          godz. 16.00

15. 11 – 23. 11 2018 r.       R-U-N zgodnie z harmonogramem wychowawcy klasy

31. 01. 2019 r .         godz. 16.00

28. 03  2019 r.        godz. 16.00

05. 06. 2019 r.         godz. 16.00

Szkoła    Podstawowa nr 13    klasy  IV – VIII, gimnazjum

12 .09. 2017 r.          godz. 16.30

15. 10 – 23. 11 2018 r.       R-U-N zgodnie z harmonogramem wychowawcy klasy

30. 01. 2019 r.         godz. 16.30

27. 03  2019 r.         godz. 16.30

06. 06. 2019 r.          godz. 16.30

 

  1. Spotkania z wychowawcą w formie N –R -U  odbywają się   zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez wychowawcę.
  2. Konsultacje indywidualne z nauczycielem uczącym odbywają się zgodnie z odrębnym harmonogramem konsultacji indywidualnych.