Rada rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodniczący: Pan Tomasz Wnuk

Zastępca: Pan Tomasz Mazur

Sekretarz: Pani Agnieszka Korona

Skarbnik: Pani Katarzyna Filipiak

Członkowie: Pan Grzegorz Motyka, Pani Marzena Galik, Pani Barbara Balińska

Komisja Rewizyjna: Pani Aleksandra Kołatek, Pani Marlena Sajewicz, Pani Aleksandra Sibińska

 

Cele i zadania Rady Rodziców

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.

Głównym celem jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

ZOBACZ REGULAMIN RADY RODZICÓW – pobierz

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, o ustaleniach Rady Rodziców dotyczących dobrowolnych  składek na rzecz działalności na rok szkolny 2018/2019:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach  zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 60 zł. Składkę uiszcza jedno dziecka z rodziny.

Pieniądze te bezpośrednio lub pośrednio  wracają do naszych dzieci, a ich dobro jest dla nas najważniejsze.
Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły.

Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia  kulturalno- edukacyjne, naukowe, sportowe, nagrody.

Wpłat można dokonać w następujących formach: 

  1. U skarbnika szkolnego, który będzie miał swój dyżur 29 listopada 2018 w godzinach 12.20 – 13.40 oraz 11 grudnia 2018 w godzinach 12.20 – 13.40.
  2. U klasowych przedstawicieli Rady Rodziców.
  3. Na konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A.

76 1050 1676 1000 0097 0623 8236

 w tytule wpłaty prosimy  wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze dzieci większą kwotą lub przekazać darowiznę to również można dokonać wpłaty na wyżej podane konto.Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przekazane w postaci  wsparcia  inicjatyw szkolnych dla dzieci.
Dziękujemy za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.
Z poważaniem Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach