Informacje dla nauczycieli

 Zaproszenie

Z okazji zbliżającego się święta Edukacji Narodowej serdecznie zapraszamy wszystkich emerytów tutejszej szkoły – zarówno nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi, na uroczyste spotkanie, które odbędzie się na stołówce szkolnej w dniu 14  października 2019 r. o godzinie 10,00.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału do dnia 07 października 2019 r.  (tel. 32 435-74-92 i 723-618-594)

Przepraszamy za zmianę godziny spotkania !!!

 

Oświadczenie o dochodach na rok 2019.

       Wyciąg z regulaminu ZFSS – § 3 pkt 7

„ W szkole ustala się stałe terminy składania oświadczeń i wniosków do świadczeń z ZFSS:

  1.  oświadczenie osiąganych dochodach – do 15 marca każdego roku
  2.  wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego – do 30 czerwca br.
  3.  wniosek o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dziecka –do 15 września
  4.  wniosek o świadczenie świąteczne dla dzieci uczących się – do 30 listopada br.
  5.  wniosek o przyznanie paczki świątecznej dla dzieci – do 30 listopada br.
  6.  wniosek o dofinansowanie do świadczeń zimowych – do 30 listopada br.

Informacja dla emerytów i rencistów – proszę zapoznać się z ppkt. b – dotyczy emerytów i rencistów

Rozliczenie należy dostarczyć do wglądu głównej księgowej.

        Od dnia 01.10.2015r. księgowość mieści się w biurze 132 i 133 na 2 piętrze

        seg. A –  biura przed biurem ZNP – sekcja emerytów.