Informacje dla nauczycieli

OGŁOSZENIE

15 maja 2019r. – spotkanie integracyjne na ośrodku ”Baron” w Woszczycach  – wyjazd ok. 12.30 – powrót godziny wieczorne.

Zapisy w sekretariacie do piątku 10 maja 2019r.

 

Oświadczenie o dochodach na rok 2019.

       Wyciąg z regulaminu ZFSS – § 3 pkt 7

„ W szkole ustala się stałe terminy składania oświadczeń i wniosków do świadczeń z ZFSS:

  1.  oświadczenie osiąganych dochodach – do 15 marca każdego roku
  2.  wniosek o dofinansowanie wypoczynkuletniego – do 30 czerwca br.
  3.  wniosek o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynkudziecka –do 15 września
  4.  wniosek o świadczenie świątecznedla dzieci uczących się – do 30 listopada br.
  5.  wniosek o przyznanie paczki świątecznej dla dzieci – do 30listopada br.
  6.  wniosek o dofinansowanie do świadczeń zimowych – do 30 listopada br.

Informacja dla emerytów i rencistów – proszę zapoznać się z ppkt. b – dotyczy emerytów i rencistów

Rozliczenie należy dostarczyć do wglądu głównej księgowej.

        Od dnia 01.10.2015r. księgowość mieści się w biurze 132 i 133 na 2 piętrze

        seg. A –  biura przed biurem ZNP – sekcja emerytów.