SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZE STRAŻAKAMI

Uczniowie  klas pierwszych  uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Żorach w ramach realizacji programu„Poznajemy zawody rodziców”. Spotkanie odbyło się z inicjatywy rodzica jednego z uczniów klasy Ia.

Tematem  było  przybliżenie  uczniom  pracy  strażaka  oraz  działalności  Straży  Pożarnej. Uczniowie  dowiedzieli  się, że  praca  strażaka  jest  ciężka  i  trudna, czasami  bardzo  niebezpieczna.  Poznali  jego  zadania  i  obowiązki  oraz  dowiedzieli  się, jakie  predyspozycje  powinien  posiadać  kandydat  na  strażaka. Uczniowie  zobaczyli, jak  wygląda  strój  strażaka  gotowego  do  akcji,sprzęt  ratowniczy  i  gaśniczy  wykorzystywany  do  ratowania  ludzkiego  życia.Dużą atrakcją dla dzieci było oglądanie wozu strażackiego. Pamiątką ze spotkania było zdjęcie dla każdego ucznia. Strażacy  przekazali uczniom wiele cennych informacji na temat zachowania w czasie zagrożenia zatruciem czadem, a także przypomnieli numery alarmowe.Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.