Komunikat opieka

W dniach 18,19 i 23 kwietnia istnieje  możliwość zajęć opiekuńczych nad uczniami  w świetlicy szkolnej w godz od 8..00 – 15.00 po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17. 04. 2019 r. do godz. 13.00 pod nr tel.723618594

Obiady wydawane są w godzinach od 12.00  – 14.00 po zgłoszeniu do godz. 9.00 pod nr tel. 723618596.

Bożena Duda

Dyrektor  szkoły