Komunikat z dnia 12. 04. 2019 r.

W związku trwająca akcją protestacyjną pracowników oświaty,  szkoła nadal nie prowadzi zajęć dydaktycznych.

Istnieje ograniczona możliwość zajęć opiekuńczych nad uczniami  w świetlicy szkolnej w godz od 8..00 – 14.00

Obiady wydawane są w godzinach od 12.00  – 14.00 po zgłoszeniu do godz. 9.00 pod nr tel. 723618596.

Bożena Duda

Dyrektor  szkoły