KOMUNIKAT

Szanowni Państwo.

Z uwagi na ogólnopolską akcję protestacyjną pracowników oświaty szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.

Zawracam się z prośbą o opiekę nad uczniami.

 

Niekorzystający z  obiadu proszeni są o odwołanie do godz. 9.00 pod nr 723618596.

Bożena Duda