Komunikat

Szanowni Państwo.

W związku z ogłoszoną przez ZNP akcją protestacyjną podaję do wiadomości, że na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone następujące informacje:
– komunikat dyrektora o akcji protestacyjnej z dnia 03. 04. 2019 r.
– informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli (zamieszczona w związku pismem Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4.04.2019 r.),
– oświadczenie Związku Miast Polskich.

Podjęłam działania wynikające z zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego oraz funkcjonującego prawa.

Oświadczam, że dołożę wszelkich starań, aby rzetelnie, na bieżąco informować rodziców, uczniów, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór o możliwości zorganizowania opieki i wykonywania innych zadań, określonych w piśmie MEN na podstawie list dostarczonych przez komitet strajkowy.

Jako dyrektor szkoły mam równocześnie obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym stanowią odrębne przepisy.
Podejmę wszelkie możliwe rozwiązania organizacyjne mające na celu zminimalizowanie negatywnych dla uczniów skutków akcji protestacyjnej.

W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej
i w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem.
Bożena Duda
Dyrektor szkoły.