Konkurs plastyczny „Emocje”

Konkurs plastyczny „Emocje”
Inspiracją do stworzenia pracy plastycznej może być wszystko to, co się wokół nas dzieje, od wpatrywania się w przyrodę, świat fauny i flory, ludzi, miejsc, sytuacji i wspomnień: w swoich pracach pokażcie swoje uczucia i emocje.
Prace plastyczne mogą być inspirowane muzyką, której słuchamy wykonując pracę plastyczną — warto w karcie zgłoszenia podać nazwę utworu muzycznego, który stał się inspiracją.

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 1-3, 4-8 i klas gimnazjalnych.
Format pracy nie może przekraczać 50 cm x 70 cm.
Technika dowolna – płaska (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane).
Wernisaż wystawy pokonkursowej wraz z nagrodzeniem laureatów i osób wyróżnionych odbędzie się 13.06.2019 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w siedzibie Muzeum Miejskiego w Żorach.
Prace można oddać do p. Kornelii Dąbrowskiej do 17 maja.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię, nazwisko, wiek autora, nazwę szkoły.