„Świat oczami młodych – przywróćmy tradycyjne sady”

Konkurs na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych – przywróćmy tradycyjne sady”
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie sady ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, niepowodującymi negatywnego wpływu na środowisko.

Konkurs skierowany jest dla klas 4-8.
Format pracy: 25 cm szerokości i 18,5 cm wysokości (orientacja pozioma).
Technika dowolna – płaska.
Prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna 3 nagrody główne i 10 wyróżnień. Dodatkowo trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku. Konkurs patronatami honorowymi objęli: m.in. Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prace można oddać do p. Kornelii Dąbrowskiej do 22 maja.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie: tytuł (inny niż hasło przewodnie konkursu tj. „Przywróćmy tradycyjne sady”), imię, nazwisko, wiek autora.