Nabór do klasy 1 w roku szkolnym 2019-2020

Ogłaszamy nabór do klas 1 ogólnodostępnych dzieci z rocznika 2012.

Nabór dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 13 w Żorach

W celu dokonania zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełnione zgłoszenie (pobierz tutaj) z podpisem obojga rodziców, zdjęcie legitymacyjne dziecka.

Trwa nabór na wolne miejsca w klasach ogólnodostępnych dla dzieci spoza obwodu i do klas sportowych.

Próby sprawnościowe kandydatów do :

klasy 1 sportowej  (ogólnorozwojowa ) – w dniu 12.06.2019r. o godzinie 17.00  (szkolne boisko sportowe)

klasy 4 mistrzostwa sportowego (piłka nożna) – w dniu 12.06.2019r. o godzinie 18.00 (szkolne boisko sportowe)