Miejskie Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Nasza szkoła w Miejskim Współzawodnictwie Sportowym Szkół zajęła najwyższe miejsca:

  • I miejsce w roczniku 2005-2009,
  • II miejsce w roczniku 2003-2004.

Ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu!!!!