Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020 obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach

Zobacz wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020 obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach

  
Uwaga Rodzicie! Należy zakupić tylko podręczniki z religii. Pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.