Stołówka – ogłoszenie

UWAGA !!!!

14.06.2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu stołówka szkolna będzie czynna.

Prosimy uczniów, którzy chcą w tym dniu skorzystać z posiłku,  by osobiście zgłaszali ten fakt u intendenta lub pod numerem telefonu 723618596 / 32 4357492