Category Archives: Ogłoszenia

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. płac w wymiarze 1 etatu od 01.12.2019r.

Wymagania:

–  wykształcenie :  jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, średnia, policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku rachunkowość

–  znajomość przepisów podatkowych i ZUS,  znajomość programu   VULCAN PŁACE, PŁATNIK,  dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

– sporządzanie miesięcznych list płac, – sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS-u i do Urzędu Skarbowego, – sporządzanie rocznych deklaracji RMUA dla pracowników,– zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych do ZUS,– sporządzanie rocznych informacji PIT dla pracowników,– sporządzanie miesięcznych wydruków kart wynagrodzeń pracowników, kart    zasiłkowych i  kart  nieobecności, – sporządzanie faktur żywieniowych.

Wymagane dokumenty:

list  motywacyjny, CV, kopie świadectw pracy, kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 19.10.2019r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 13 w Żorach os. Pawlikowskiego 40  w godzinach od 8.00-15.00

Dyrektor  Aleksandra Grygierzec