Komunikat opieka

W dniach 18,19 i 23 kwietnia istnieje  możliwość zajęć opiekuńczych nad uczniami  w świetlicy szkolnej w godz od 8..00 – 15.00 po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17. 04. 2019 r. do godz. 13.00 pod nr tel.723618594

Obiady wydawane są w godzinach od 12.00  – 14.00 po zgłoszeniu do godz. 9.00 pod nr tel. 723618596.

Bożena Duda

Dyrektor  szkoły

Komunikat – egzamin ósmoklasisty

Informuję, że w dniu 16 i  17 kwietnia  2019 r  egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem. 

Uczniowie klas 8 przychodzą do szkoły na godz. 8.20.

 

Bożena Duda

Dyrektor szkoły

Komunikat z dnia 12. 04. 2019 r.

W związku trwająca akcją protestacyjną pracowników oświaty,  szkoła nadal nie prowadzi zajęć dydaktycznych.

Istnieje ograniczona możliwość zajęć opiekuńczych nad uczniami  w świetlicy szkolnej w godz od 8..00 – 14.00

Obiady wydawane są w godzinach od 12.00  – 14.00 po zgłoszeniu do godz. 9.00 pod nr tel. 723618596.

Bożena Duda

Dyrektor  szkoły

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo.

Z uwagi na ogólnopolską akcję protestacyjną pracowników oświaty szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.

Zawracam się z prośbą o opiekę nad uczniami.

 

Niekorzystający z  obiadu proszeni są o odwołanie do godz. 9.00 pod nr 723618596.

Bożena Duda

Komunikat

Szanowni Państwo.

W związku z ogłoszoną przez ZNP akcją protestacyjną podaję do wiadomości, że na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone następujące informacje:
– komunikat dyrektora o akcji protestacyjnej z dnia 03. 04. 2019 r.
– informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli (zamieszczona w związku pismem Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4.04.2019 r.),
– oświadczenie Związku Miast Polskich.

Podjęłam działania wynikające z zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego oraz funkcjonującego prawa.

Oświadczam, że dołożę wszelkich starań, aby rzetelnie, na bieżąco informować rodziców, uczniów, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór o możliwości zorganizowania opieki i wykonywania innych zadań, określonych w piśmie MEN na podstawie list dostarczonych przez komitet strajkowy.

Jako dyrektor szkoły mam równocześnie obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym stanowią odrębne przepisy.
Podejmę wszelkie możliwe rozwiązania organizacyjne mające na celu zminimalizowanie negatywnych dla uczniów skutków akcji protestacyjnej.

W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej
i w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem.
Bożena Duda
Dyrektor szkoły.

Oświadczenie Związku Miast Polskich

Oświadczenie Związku Miast Polskich

Informacja MEN

Informacja MEN dla rodziców

KOMUNIKAT

Informuje się, że Szkoła Podstawowa nr 13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach, począwszy od dnia 8 kwietnia 2019 r., przystępuje do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty.

W związku z tym placówka nie będzie prowadzić zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Bożena Duda
Dyrektor szkoły

OGŁOSZENIE

UWAGA

W dniu egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasisty

(tj. 10.04.2019r.-12.04.2019r., i  15.04.2019r.-17.04.2019r.)

stołówka będzie czynna.

Prosimy rodziców i uczniów o zgłoszenie nam odpisów z obiadów jeśli uczeń nie będzie z nich korzystał w tym czasie.

Odpisy prosimy zgłaszać osobiście u intendenta

lub pod numerem telefonu 723618596 lub 32 4357492 (wew.25)

Nabór do klasy 1 w roku szkolnym 2019-2020

Ogłaszamy nabór do klas 1 ogólnodostępnych dzieci z rocznika 2012.

Nabór dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 13 w Żorach

W celu dokonania zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełnione zgłoszenie (pobierz tutaj) z podpisem obojga rodziców, zdjęcie legitymacyjne dziecka.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ W TERMINIE od 06.03.2019 do 29.03.2019

W terminie od dnia 01.04.2019 -24.04.2019 odbędzie się nabór na wolne miejsca w klasach ogólnodostępnych dla dzieci spoza obwodu

W terminie od 01.04.2019-12.04.2019 – odbędzie się nabór do klas sportowych

Rekrutacja do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

Szkoła Podstawowa nr 13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków ogłasza nabór do klasy pierwszej sportowej oraz klasy czwartej mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna i piłka ręczna dziewcząt w terminie od 01.04.2019 – 12.04.2019.                                                        Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się:

  • do klasy pierwszej sportowej i klasy czwartej mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna –  17 kwietnia 2019 o godz.17.00 na boisku szkolnym
  • do  klasy czwartej mistrzostwa sportowego o profilu piłka ręczna dziewcząt – 17 kwietna 2019 o godz. 16.30 na sali gimnastycznej.

 

Mistrzostwa Śląska w Piłce Ręcznej Dziewcząt – rocznik 2007

29.03.2019 Mistrzostwa Śląska w Piłce Ręcznej Dziewcząt – rocznik 2007

MAMY MISTRZA ŚLĄSKA!!!!!!!!!!

W turnieju finałowym nasze szczypiorki nie miały sobie równych pokonując kolejno:

Polonię MOSIR Łaziska Górne 11:6;

MKS Ustroń 23:5

UKS Start Pietrowice Wlk. 11:5

Najlepszą zawodniczką w zespole została Milena Kądziela

Królem strzelców- Zuzanna Okoń 17 bramek

A najlepsza zawodniczką turnieju została Emilia Starościak